En nyhetssajt som lyfter människan bakom tekniken!

Att hållbart rida på vågen av en högkonjunktur

Post-covid-efferfrågan Det pågår en intressant paradox i konsultbranschen för tillfället. Efter covid-chocken förra året har ett jättebehov av konsulthjälp uppstått när kunderna nu börjar sikta /../

John eller Jennifer – vem skulle du anställa?

På universitetet Yale genomfördes år 2013 ett experiment för att undersöka om omedvetna preferenser, så kallade unconscious bias, påverkade professorers syn på kandidater. Idéen som /../

Reportage

Se alla inlägg

Den kommunikativa arkitekten

I takt med att techbranschen utvecklas uppstår nya behov och kraven på arkitekterna förändras. Hur har egentligen arkitektens roll förändras? Hur kan IT inkorporeras i /../

Ta del av ny inspiration varje vecka! Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Varje vecka skickar vi ut nya reportage och krönikor. Prenumerera

E-handel

Kompetenshacks