Att anställa engelsktalande medarbetare – språket behöver inte vara ett hinder

Under hösten 2022 genomförde Wise IT en undersökning för att ta reda på mer om hur Sveriges IT-chefer tänker kring att rekrytera engelskspråkiga medarbetare. Resultaten visade på många fördelar men belyste också en del utmaningar, inte minst i relation till hur man skapar en inkluderande företagskultur när de anställda pratar olika språk. Vi har pratat med Wise Consultings HR-konsult Li Hjelte som delar med sig av sina tankar kring frågan. 

Det är inte ovanligt att många företag inom tech och IT idag jobbar med engelska som arbetsspråk och redan har anställda som inte pratar svenska. Däremot visar IT-pulsen att många chefer oroar sig över nivån på de svensktalande medarbetarnas engelskakunskaper och hur bekväma de är att prata engelska på arbetsplatsen. Vi frågade därför vad Li Hjelte tänkte om att språkutbilda personalen, både när det gäller svenska och engelska.

Givetvis finns det en poäng i att erbjuda språkutbildning till icke-svensktalande medarbetare för att hjälpa dem acklimatisera sig. Men då blir syftet att hjälpa medarbetaren att landa på ett bra sätt i Sverige snarare än att syftet har med anställningen att göra. På företag där engelska är koncernspråk har de flesta svenskar oftast en tillräckligt bra nivå på sin engelska då det troligtvis är ett krav för anställning. Vid fusioner eller företag som gått från svenska till engelska kan det vara viktigt att erbjuda sina medarbetare utbildning i engelska, säger hon.

Minskad risk för språkliga missförstånd med psykologisk trygghet

IT-cheferna ser också en utmaning i att kommunicera utan missförstånd. Man vill inte gå miste om viktiga detaljer och information på grund av språket. Li menar på att man kan förebygga risken för missförstånd genom att jobba med psykologisk trygghet. Alltså att skapa en arbetsmiljö där de anställda vågar säga till när de inte förstår.

Prata om hur viktigt det är att våga ställa frågor och att det är okej att inte alltid förstå. När man vågar ställa frågor, både som förmedlare av ett budskap och som mottagare av information, minskar man risken för missförstånd, säger hon.

Psykologisk trygghet spelar också in i att lyckas skapa en företagskultur som främjar inkludering oavsett språk. Li säger att det främst handlar om att utbilda och medvetandegöra.

– Här återkommer den psykologiska tryggheten och att våga prata engelska utan att känna någon prestige. Vi svenskar kommer ofta långt med vår engelska och människor från andra delar av världen förstår oss bra, även om en del ibland skäms för sin engelska med svensk dialekt. Men en dialekt är helt naturligt oavsett vilket land man kommer från där engelska inte är modersmål, säger hon.

Man behöver också jobba med att lära känna varandra ordentligt och lyfta vilka kulturella skillnader som kan finnas på arbetsplatsen. Vad som är helt naturligt för oss svenskar kan uppfattas som märkligt från andras perspektiv? Försök att på ett lättsamt sätt belysa skillnader och likheter för att kunna inkludera och skapa en varm gemenskap.

– En mångkulturell arbetsplats ger så mycket. Jag älskade att sitta i lunchrummet och höra mina kollegor berätta om deras matlådor som alla hade olika dofter från olika länder. Det samtalsämnet ledde oss in på både det ena och det andra. Allt från semestertips till familjeangelägenheter. Det ger så mycket mervärde på flera plan, inte bara ur ett företagsperspektiv.

Li:s 3 snabba tips för att skapa en inkluderande företagskultur oavsett språk

  • Jobba löpande med att skapa psykologisk trygghet
  • Skapa en öppen arbetsmiljö och visa intresse för varandras bakgrund
  • Planera in event eller sociala aktiviteter med inkludering som fokus. T.ex. fira en högtid som inte är svensk, frukostevent för att utbilda om parasport eller något annat som ligger dina medarbetare varmt om hjärtat.