Kompetenshacks

Står du inför en rekryteringspik? Eller ser du över era IT-talanger internt och ska göra en kartläggning? Oavsett vilken typ av inspiration kring kompetenslösningar inom IT du söker – så finner du förhoppningsvis den här!

Går det verkligen att rekrytera utan CV?

Traditionellt sett har rekryteringsprocesser ofta förlitat sig mycket på meritförteckningar och CV:n för att bedöma kandidater och fatta beslut om vem som ska anställas. Det /../