Louise Bosshammar: Nyckel till en lyckad rekrytering sker i nära samarbete!

Inom IT -branschen råder kompetensbrist, vilket utmanar organisationers arbete med att hitta rätt kompetens samt behålla kompetensen inom verksamheten eftersom konkurrensen hårdnar på marknaden! Utöver konkurrens om IT-talanger härleds kompetensbrist även till organisatoriska begränsningar där faktorer såsom tidsbrist för förarbete samt bristande expertkunskap inom rekrytering.

Med den bakgrunden är det särskilt viktigt att för mig som rekryteringskonsult att stötta och vägleda rekryterande chefer genom rekryteringsprocessen. Att hitta rätt kompetens börjar med en välformulerad kravprofil i ett nära samarbete mellan rekryteringskonsult och rekryterande chef. Den bör noggrant formuleras utifrån en analys av verksamhetens mål och värderingar. Befattningsbeskrivningen i kravprofilen innehåller kompetenser, erfarenheter, utbildning och kunskaper som förväntas för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Följande punkter tycker jag är viktiga att ta hänsyn till inför rekryteringen och när kravprofilen utformas:

  • Rätt kompetens till en befintlig uppgift
  • Att matcha kompetensen med organisationens kultur
  • Hitta rätt kompetens som motsvarar organisationens framtida utveckling

Min erfarenhet av en lyckad rekryteringsprocess är att det krävs ett nära samarbete mellan mig och rekryterade chef, det gör att båda parter skapar en gemensam bild av den potentiella kandidaten. Lika viktigt är det att kandidaten får en rättvis bild om vad tjänsten innebär och vad som förväntas för att bilden skall stämma överens, allt för att undvika en verklighetschock när kandidaten är väl på plats. Sammantaget är detta viktiga faktorer för organisationen att ta ställning till för att skapa ett långsiktigt perspektiv på rekryteringen, eftersom utgångspunkten är att hitta rätt kompetens och behålla denna inom organisationen.

Fler tips…

  • Att främja mångfalden i relation till rekrytering är en betydande faktor för att minska kompetensgapet för att på så sätt bredda utbudet av kvalificerade kompetenser. Jag förespråkar därför kompetensbaserade rekryteringar som ett tillvägagångsätt för att utöka chanserna till att nå en större utbud, samtidigt som jag utför fördoms- och diskrimineringsfria rekryteringar.
  • Det gäller att tänka stort, jag är beredd att tänka mer långsiktigt vid rekrytering. En väg kan vara att lägga större tyngd på att kandidater skall spegla kulturen eller värderingarna för att sedan utvecklas i organisationen snarare än att hitta den ”perfekta” kompetensen direkt. Jag ser gärna att fler ger juniora talanger en chans att komma in på marknaden som saknar arbetslivserfarenhet, men har en rätt beteenden och attityd som passar tjänsten och organisationen.
  • Arbetsgivarvarumärket (employer branding) har också en avgörande roll i att hitta rätt kompetens. Att attrahera en kandidat till en verksamhet med att starkt varumärke underlättar processen, det handlar om att lyfta och förstärka de styrkor verksamheten besitter, exempelvis delar i kompetensförsörjningen såsom karriärutveckling, förmåner eller höga löner. Vikten ligger i att se till att medarbetarna trivs och sprider vidare ett gott rykte om organisationen. Hur synliga och omtalade är ni?

Mer om hur verksamheten hanterar kompetensförsörjningen och utvecklingen för anställda kommer beröras i uppföljande artikel. Då kommer jag lyfta de aspekter som påverkar anställda att välja att stanna eller lämna organisationen.

Louise Bosshammar
Talent Acquisition Consultant

Louise är affär- och kundfokuserad med lång erfarenhet av rekrytering och onboarding. Är van att arbeta i internationell företagsmiljö med högt tempo som kräver snabba beslut. På Wise IT som Talent Acquisition Consultant arbetar Louise med search och rekrytering med fokus på att attrahera och hitta rätt kompetens inom Tech. Det handlar om att stötta företaget vid rekrytering, att bygga hela team eller stötta kandidathanteringsprocessen och all form av rekryteringsadministration. För henne är det viktigt att rekryteringen sker kompetensbaserat, då det främjar mångfalden vilket gynnar både kandidaten och företaget.