Linda Ortbrink: Konsten att lyckas med en intervju genom att bygga ett hus

Att gå på en intervju kan kännas skrämmande och nervöst. Eller kanske alldeles underbart?

Det finns mycket att tänka på och förbereda sig inför i den här typen av möte. För det är just det. Ett möte mellan två parter som ska känna av och komma fram till ifall just de passar varandra. Likt att gå på en dejt fast i jobblivet. Ni båda har möjlighet att uppvakta varandra, utvärdera ifall ni har en väg framåt och välja att sedan fortsätta tillsammans eller gå vidare åt varsitt håll.

Efter att ha deltagit i mer än 500+ intervjuer har jag kommit fram till att varje intervju helt enkelt är ett unikt möte. Trots förberedelser kan det komma överraskningar av alla de slag. För så ser livet ut och även i denna typ av situation.

Så hur ska du då tänka? Hur ska du gå till väga?

Jag delar här några tankar som jag har med mig oavsett vilken roll jag haft i varje intervju genom åren.

Förberedelse är en förutsättning för att lyckas. Tänk att du ska bygga ett hus. Du vill då starta med att bygga en stabil grund som huset står stadigt på. Så vi bygger nu grunden för ditt hus. Jag rekommenderar dig att läsa på om rollen och bolaget samt de personer du ska träffa i intervjun. Lyxen är att allt finns att googla sig till. Så enkelt! Ta del av bolagets information på deras webb. Hur uttrycker de sig? Vilka är deras värderingar? Vad består deras verksamhet av?  Gå igenom rollbeskrivningen grundligt och förbered med frågor. Ta fram en pitch. Den ska handla om dig och vara max 2 minuter lång. Tänk en summering av din kompetens och någon personlig egenskap. Nu har du lagt din grund och du är redo att bygga vidare på ditt hus.

Vi är framme vid själva mötet. Du är nu redo att resa stommar, väggar och tak för ditt hus. Dagen är här och du ska träffa de personer från bolaget som de valt ut. De som är utsedda att representera i ert möte. Kom ihåg att du är utvald. Var stolt.

Ok, så för att få till detta på bästa sätt har jag några tips att dela med mig av:

  1. Närvaro; det känns direkt ifall du eller den andra parten är mentalt närvarande i mötet oavsett om det är i digital eller fysisk form. Var närvarande och stäng ute allt annat. Fokusera här och nu. Glöm vad du ska göra efteråt eller nästa vecka. Var närvarande.
  2. Kroppsspråk, du sänder ut fler signaler än ord kan beskriva. Tänk på ögonkontakt med alla i mötet och variera dig mellan person för person ifall ni är flera. En flackande blick kan upplevas som osäkert. Var säker på dig själv.
  3. Autentisk; du är du och fortsätt att vara det. Ingen vill anställa en robot. Sträck på dig och var stolt över dig själv. Övriga personer i mötet har satt av tid för att få träffa just dig. De är nyfikna på dig och den du är samt redo att lyssna in vad du kan bidra med.

Grattis! Du har nu stommar och väggar för ditt hus. Vi går vidare och lägger på ett tak. Tillbaka till förberdelsfasen. Intervjun är i full gång och ni ställer frågor och har en dialog mellan varandra. En intervju är inte ett förhör. En intervju ska kunna formas till en dialog där ni känner och klämmer på varandra genom ord, leenden, nickar och ögonkontakt. Drömläget är när alla tar och får lika mycket utrymme i mötet. Så lägg ditt tak genom dialogen och du har säkrat ditt hus från en trist regnskur.

Så dags för dörrar. Du går tillbaka till din förberedelse och plockar fram dina frågor och ställer dem under intervjuns gång. Har du redan fått svar på dem så ställ följdfrågor spontant. Genom att göra detta visar du på ett engagemang och intresse för att veta mer. Frågorna är dina dörrar. Nu är de på plats. Visst känns det bra?

Det är dags att avrunda intervjun. Här kan du ta kommandot själv genom att lägga till en summering av mötet och säkerställa att du uppfattat rollen och bolaget rätt. Det är ett sätt för dig att få ett kvitto på att detta är vad du själv vill ha. En intervju kan visa både att det är rätt och också att rollen och bolaget är något annat än vad du tänkte dig från början. Du inreder ditt hus genom att avsluta mötet på ett snyggt och proffsigt sätt.

Nu är det bara nyckeln kvar. Du tackar för dig och deras tid. Och ler. Den sista minuten av mötet är din nyckel. Det är det som intervjuarna minns.

All lycka till dig!

Linda Ortbrink
IT RECRUITMENT CONSULTANT

Linda är verksam som senior Tech rekryterare hos Wise IT. Hon har med sig 10+ års erfarenhet inom IT/Tech branschen ifrån olika roller inom sälj, rekrytering och tillsättning av konsulter. Linda glöder för att göra skillnad hos bolag genom att förse dem med rätt kompetens och att få bidra till människors nästa drömjobb. Att kunna påverka och vara rådgivande i sina dialoger med kund och kandidat uppskattar hon väldigt mycket. Linda tycker det är positivt och givande att få vara med och påverka i den snabbast växande branschen som påverkar vårt samhälle här och nu och imorgon.