Arkiv

Är det rätt att delegera frågan om innovation?

Professional Services branschen står inför en hel del förändringar och digitalisering ovanpå detta. Det gäller på olika sätt konsultbolag, redovisning och revisionsföretag, risk&compliance-bolag och advokatbyråer. /../