Kompetenshacks

Står du inför en rekryteringspik? Eller ser du över era IT-talanger internt och ska göra en kartläggning? Oavsett vilken typ av inspiration kring kompetenslösningar inom IT du söker – så finner du förhoppningsvis den här!

Nya it-titlar kan attrahera rätt kandidater

Senaste decenniet har tekniken inom IT-branschen förändrats en hel del. Vår vardag har blivit alltmer digital och den tekniska utvecklingen sker hela tiden utan att /../