Så håller du en riktigt bra intervju

Så håller du en riktigt bra intervju!

Många chefer och ledare är vana att anställa ny personal – och en del av dem är duktiga på att intervjua potentiellt nya medarbetare. En första intervju är ditt första möte med en potentiellt ny medarbetare – det ställer stora krav på att balansera både införsäljning av er och utvärdera personen du har framför dig i samma möte. Du som chef har också ett ansvar för att intervjun blir bra och att kandidaten får de bästa förutsättningar att komma till sin rätt. Här kommer några tips för dig som håller intervjuer!

Skaffa dig en struktur och intervjuteknik!

Fokusera på det som är relevant och viktigt för er som företag. Vilken kompetens behöver personen för att utföra jobbet? Utgå ifrån det och bygg upp intervjun efter det. Bestäm en struktur på intervjun och var transparent med vad du behöver veta om personen du träffar. Försök att hitta en intervjuteknik och håll dig till den!

Prata samma språk!

Försök att gå djupare än att prata i termer av olika ”buzz words”. Till exempel betyder kanske komplex olika saker för dig och den du träffar. Undvik att prata förbi varandra genom att ställa följdfrågor för att förstå att ni pratar om samma sak.

”Berätta lite om dig själv?”

Det här är en vanlig öppning –  men ett ineffektivt sätt att inleda en intervju på. Fråga istället det du vill veta. Du vill troligen veta vad personen gör på jobbet. Börja därför med att be personen att berätta om sitt nuläge på jobbet och kanske lite om varför personen är öppen för nytt. Här ifrån kan du sedan bygga vidare!

Ställ följdfrågor och våga fördjupa dig

Att ställa följdfrågor och reda ut eventuella tveksamheter är viktigt. Var öppen med kandidaten vad du letar efter och be kandidaten om konkreta exempel. Våga också att ställa de lite obekväma frågorna som kan uppkomma. Att ställa frågor är ett sätt att bry sig!

Lita INTE på din magkänsla!

Många tror sig ”känna” vem som är rätt kandidat och vem som inte är. När man känner förlitar man sig på magkänslan som bygger på tidigare erfarenheter men också på fördomar och förutfattade meningar om andra personer. Istället för magkänsla, skaffa dig fakta och konkreta beslutsunderlag.

Vad händer efter ert möte?

Ha på förhand en tydligt definierad process som du kan kommunicera till dina kandidater. Detta kommer ge dem ett strukturerat intryck och att du har koll på vad du gör. Många chefer gör misstaget att rekrytera utan struktur vilket ofta ger ett rörigt intryck. Glöm heller inte att fråga kandidaten om de har några frågor och lite om deras fortsatta intresse.

6 snabba för en bra intervju:

  • Förklara upplägget – du håller i taktpinnen!
  • Sälj in er och skapa ett samtal!
  • Var inte en delegation vid intervjun!
  • Var förberedd – läs på om personen!
  • Lyssna mer än prata om dig själv eller bolaget!
  • Tydliggör processen framåt – var transparent!
Jonas Hogener
KRÖNIKÖR

Efter att ha arbetat som anställd inom rekryteringsbranschen, bla som Rekryteringskonsult, startade Jonas Hogener 2019 eget och arbetar idag som konsult inom Talent Acquisition med fokus på IT och Tech. Jonas brinner för modern rekrytering och gillar att jobba strukturerat med målet att höja kunskapsnivån och samtidigt bidra till att förändra gammaldags synsätt och slentrianmässiga tillvägagångssätt. Jonas är särskilt intresserad ”unconscious bias” inom rekrytering och prövar gärna olika verktyg i det operativt i rekryteringsarbetet för mindre ”unconscious bias” och mer struktur. Att bidra till att professionalisera rekrytering med rätt metoder, kort sagt.