Hur lång tid tar en rekryteringsprocess?

Står ni i en rekryteringsprocess? Är du orolig att det kommer ta lång tid att tillsätta den där lite halvkrångliga IT-rollen? Det är inte ovanligt att ett företag tänker sig att en rekryteringsprocess ska gå snabbare än den egentligen gör – det är många delar som spelar roll i en rekryteringsprocess. För att lyckas med att snabbt hitta den där drömkandidaten så krävs det en bra struktur för själva rekryteringsprocessen. Ju bättre planering du har – desto bättre resultat. Så, hur gör vi processen så smidig och effektiv som möjligt?

Som vi alla vet är det kandidaternas marknad när det kommer till tech-rekryteringar. För att lyckas attrahera IT-specialisterna gäller det att ha en effektiv rekryteringsprocess. På så sätt minskar risken att tappa intressanta kandidater på vägen för att det till exempel går för långsamt. Även om du tar hjälp av en extern rekryteringsspecialist finns det mycket du kan göra för att se till att processen blir så effektiv som möjligt.

Det första steget är att redan initialt sätta teamet som kommer vara inblandade i rekryteringen. Det kan handla om rekryterande chef, representanter från HR, rekryterande chefs chef eller teammedlemmar som förväntas träffa kandidaterna. När teamet är satt gäller det att säkerställa att alla vet vilka förväntningar som finns kopplat till bland annat snabbhet och vikten av att avsätta tid.

Kom igång i tid med rekryteringen

Är du stressad över att X sa upp sig för flera veckor sedan och ni fortfarande inte har kommit igång med rekryteringsprocessen? Det händer ofta att företag inte kommer igång när dem tänkt sig. Ett rekryteringsbehov kan såklart uppstå av andra anledningar än att någon sagt upp sig. Oavsett anledning till rekryteringsbehovet är en tumregel är att ju tidigare du kommer igång desto bättre, så sätt igång redan idag.

Vi rekommenderar dig att bolla in rekryteringsbolaget så tidigt som möjligt. För att processen ska bli så effektiv och bra som möjligt är det bra om rekryteringsbolaget får komma in och vara med redan tidigt i kartläggningen av ert framtida behov.

En bra kravspecifikation är a och o

Första steget i en rekrytering är en bra kravspecifikation! Om du slarvar med kravspecifikationen så kommer du få lida av det i ett senare skede. Om det handlar om en ersättningsrekrytering, ta tillfället i akt och fundera på hur behovet verkligen ser ut. Det är inte ovanligt att arbetsrollen ändras efter en person sagt upp sig. Rollen är säkert inte den samma som för 4 år sedan och ni behöver se över vad som är viktigt för organisationen framåt. Stressa inte igenom den här delen!

Varje rekrytering är unik. När det handlar om specialistrekryteringar kan du generellt inte återanvända tidigare kravprofiler. Ta tiden att tänka till kring vad som är unikt med denna rekrytering. När kravprofilen sätts med rekryteringskonsulten, var öppen och ta hjälp av deras erfarenhet. De finns där för att hjälpa er och bidra med kunskap. Kanske kan de ställa frågor/vinkla de på ett sätt ni inte tänkt på?

Kom ihåg att en lång kravlista inte är lika med en lyckad rekrytering, det begränsar snarare. Ha en förväntansbild om att rekrytering handlar om att ge och ta. Genom att våga tänka långsiktigt ökar chanserna för ett lyckat utfall. Kandidaten kanske inte behöver kunna allt, vad kan ni erbjuda för kompetensutveckling för att låta personen växa in i rollen?

Dags att dra igång rekryteringsprocessen

När du skrivit en bra kravspecifikation så är det dags att börja leta kandidater. Att leta efter rätt kandidat tar tid. Du vill inte ha en hög av CV:n utan du vill ha rätt kandidat som passar just er. Du behöver arbeta med search och intervjuer parallellt för att inte tappa bra kandidater. Vartefter att du hittar kandidater som passar rollen är det dags att börja intervjua.

När kandidaterna är i processen finns det mycket du som rekryterande chef kan göra; förbered dig för intervjuerna (ta hjälp av rekryteringskonsulten om du är osäker) och avsätt tid i kalendern – att kunna vara snabb är avgörande.

Vid tech-rekrytering är det vanligt att jobba med löpande urval. Det innebär att du bör kunna fatta beslut löpande. Kandidaterna behöver få löpande återkoppling, det handlar inte om att du löpande ska samla kandidater på hög, hela processen är löpande. När man jobbar med löpande urval minskar möjligheten att jämföra kandidater, utan det blir viktigt att ta ställning till om kandidater uppfyller kraven, ja eller nej.

Denna punkt kan också ta tid – det är ofta flera personer involverade i intervjuprocessen och allas scheman ska matcha. Så än en gång, avsätt tiden!

När du har hittat dina toppkandidater så är det dags för eventuella tester samt referenstagningar och löneförhandling. Kom ihåg att kandidaterna kanske är i andra rekryteringsprocesser samtidigt. Tips är att agera fort – så ni inte tappar slutkandidaten! Om detta skulle hända så får du helt enkelt börja om.

Några sista ord…

Totalt tar en sådan här process ofta några månader – beroende på vilken roll ni ska tillsätta. Och kom ihåg, att när kandidaten väl är signad har hen ofta några månaders uppsägningstid. Mitt tips är att vara ute i god tid och vara väl förberedd! Som jag skrev tidigare så ett bra förarbete och en bra struktur A och O för att en rekryteringsprocess ska gå smidigt framåt.

Alexandra Örnhall
BUSINESS AREA MANAGER, WISE IT

Alexandra har gedigen erfarenhet inom rekrytering och konsultation inom IT segmentet. Att sätta sig in i organisationers verksamheter och framförallt i deras it organisation och förstå både korta och långsiktiga behov. För att lyckas rekrytera IT specialister krävs det att man som organisation utmanar sig själva och lyfter blicken för att se hur attraktiva ni är för det segment ni ämnar rekrytera.  Hennes roll som affärsområdeschef är att stötta och vägleda företag i detta arbete samtidigt som när det väl blir dags att rekrytera kunna erbjuda en skalbar solid rekryteringsprocess som baseras på fakta och kompetens.