Talent acquisition

Behöver du tips på allt som rör talent acqusition och kandidathantering? Är du intresserad av att ta er interna rekrytering till nästa nivå?

Här får du ta del av tips och tricks kopplat till ämnet talent acqusition.

Så skapar du en kunskasdelande IT-organisation

Visste du att vi människor i snitt tar in information motsvarande 174 dagstidningar på en enda dag? Föreställ dig nu hur mycket information det blir på helt ett år. Kanske /../