Talent acquisition

Behöver du tips på allt som rör talent acqusition och kandidathantering? Är du intresserad av att ta er interna rekrytering till nästa nivå?

Här får du ta del av tips och tricks kopplat till ämnet talent acqusition.

Attrahera IT-kompetens – Så gör Avanza

Konkurrensen om IT-kompetensen är hård! Peter Strömberg, CIO på Avanza, försöker hela tiden hitta nya kreativa sätt att komma i kontakt med potentiella nya medarbetare. /../