Så skapar du en kunskasdelande IT-organisation

Visste du att vi människor i snitt tar in information motsvarande 174 dagstidningar på en enda dag? Föreställ dig nu hur mycket information det blir på helt ett år. Kanske är det inte så konstigt att många får ångest av tanken på att hålla sig uppdaterade kring allt det senaste. Samtidigt vet vi att ett av de främsta sätten för att fortsätta vara konkurrenskraftiga är att kompetensutveckla personalen – och att lära av varandra inom organisationen är faktiskt ett av de bästa sätten. Därför är det avgörande att ni som företag vet hur ni bäst maximerar och effektiviserar kunskapsdelningen inom organisationen och hjälper era medarbetare att navigera och filtrera bort onödig information. Här är några av mina bästa tips för hur ni lyckas!

Kompetens är den viktigaste resursen du har!

Faktum är att kompetens både är den viktigaste och den mest sårbara resursen som finns i ditt företag. Det gäller alltså att vårda kunskapen som finns i bolaget väl. Kunskap är anledningen till att ni som bolag kan fortsätta utvecklas och testa ny mark. Om kompetensen i organisationen försvinner eller kompetensutvecklingen stannar av riskerar ni att bli omsprungna av konkurrenter. Tillskott av ny viktig kompetens och kompetensutveckling av befintliga medarbetare är därmed viktiga nycklar till fortsätt konkurrenskraft och utveckling.

Tänk på att arbetskraften rör på sig mer än tidigare

Idag kan vi dessutom se att yngre generationer är mer benägna att byta arbetsgivare ofta. Den ökade rörligheten på arbetsmarknaden är något ni behöver vara medvetna om och redo att hantera. Finns det ingen uttalad strategi för hur ni tar tillvara på och överför kompetens mellan era kollegor så finns risken att den försvinner när nyckelpersoner slutar. Då behöver ni börja om på ruta ett och utbilda er personal på nytt, något som kan bli både kostsamt och tidskrävande för er organisation. I vissa fall kan det till och med vara rent omöjligt att ersätta viss kunskap. Genom att vara en organisation som arbetar aktivt med kunskapsdelning kan ni se till att den kunskap som era medarbetare besitter förs vidare inom organisationen och lever vidare även när en anställd slutar.

En vanlig anledning till att medarbetare väljer att se sig om efter nya möjligheter utanför organisationen är att de upplever brist på utveckling. Genom att skapa en kunskapsdelande organisation skapar ni även förutsättningar för att era medarbetare ska känna att de får den utveckling de behöver för att trivas och stanna kvar under längre tid.

4 tips på hur ni kan kunskapsdela i IT-organisationen:

För att kunskapsdelningen faktiskt ska ske är det viktigt att ni som organisation skapar förutsättningar för medarbetarna att kunskapsdela.

  1. Det är viktigt att skapa en trygg miljö för nyanställda. Lägg tid på att utforma en onboardingsprocess så nya kollegor snabbt känner trygghet och tydlighet i uppdraget framåt. Ett bra sätt kan vara att tilldela alla nya en mentor. På så sätt kommer de snabbt igång med en effektiv kunskapsdelning och känner att de alltid har någon att ställa frågor till.
  2. Skapa en kultur som uppmuntrar till kunskapsdelning. Belöna anställda som delar med sig av kunskap, i form av shout outs, priser eller bonusar för att på sätt visa att kunskapsdelning är något som ni värdesätter.
  3. Skapa naturliga mötesplatser där kunskap kan delas på arbetsplatsen. Se till att ni har en bra mix av både formella och mer informella mötesplatser.
  4. Ge anställda som sitter på viktiga nyckelkompetenser möjlighet att avsätta tid för att dela med sig av sina kunskaper via exempelvis interna föreläsningar, workshops eller i dokument.