Attrahera IT-kompetens – Så gör Avanza

Konkurrensen om IT-kompetensen är hård! Peter Strömberg, Chief Product & Tech Officer på Avanza, försöker hela tiden hitta nya kreativa sätt att komma i kontakt med potentiella nya medarbetare. Genom att skapa möjligheter till möten med nya människor och vara transparent med arbetskulturen hoppas han kunna attrahera personerna som vill vara med och fortsätta utveckla Avanza.

Om du missat det första reportaget med Peter som publicerades tidigare i höst, så hittar du det här.

För Peter, precis som för de allra flesta som jobbar inom tech, är en av de största utmaningarna att lyckas attrahera rätt kompetens. IT-kompetens är både svårt att hitta och affärskritiskt. Därför gäller det att hela tiden jobba aktivt med dessa frågor. Peters entusiasm när han pratar om att det är människorna inom en organisation som driver innovation går nästan att ta på. Han belyser vikten av att hitta en bra mix av personer.

– Om man tror att människan är innovation och att de gör den stora skillnaden, då blir ju tricket att hitta en bra, häftig och spännande mix av människor och därmed också kompetens.

Att hitta rätt mix av människor handlar inte bara om att ta in personer med rätt teknisk kunskap. Det handlar också om vikten av att hitta människor som bär på erfarenheter som bidrar med förståelse för de kunder företaget vill nå.

– Sverige idag är en helt fantastisk mångfaldskittel av olika människor, inget snack om det! Det är ju dem vi behöver bygga saker för, och då behöver vi också ta in människor med kompetenser, erfarenheter och personligheter som speglar den mångfalden. Och det är inte jättelätt.

Det viktiga är att det händer!

Peter menar på att mixen av människors olika erfarenheter behövs för att de ska kunna komma på och bygga de produkter som deras kunder kommer vilja använda framöver. Att hitta rätt personer är inte lätt, men man kan inte låta bli bara för att det är svårt. När kompetensen är svår att finna krävs det lite kreativitet för att hitta sätt att komma i kontakt med och attrahera kompetensen. På Avanza har de valt att arbeta på många olika sätt med attraktion av nya medarbetare.

– Delvis hjälper vi gärna yrkeshögskolor genom att stå bakom initiativ inom till exempel IT-säkerhet eller att attrahera kvinnor in i branschen. Skolorna kan göra stor skillnad! Sen tar vi givetvis in till exempel LIA tjänster på våra tekniksidor och det har absolut gett frukt även för oss. Många kan tycka att det är ett långskott men jag tror, återigen, på otippade sammanhang och otippade möten.

Återigen så handlar det om att skapa sammanhang där människor kan mötas (LÄNK). Att konstruera situationer som gör att Avanza kommer i kontakt med människor som kanske inte hade sökt sig dit annars. För att hitta och attrahera rätt personer gör Avanza så mycket mer än att bara jobba med klassiska rekryteringsprocesser. Varje aktivitet som möjliggör att de hittar en ny medarbetare värderar Peter högt.

– Helt plötsligt så får vi förmånen att få komma i kontakt med en person som normalt sett inte hade sökt sig till Avanza. Man kan tycka ”att det kanske bara är en eller två”. Det spelar inte mig någon roll, det viktiga är att det har hänt! Att ett initiativ faktiskt visar sig göra skillnad, för oss på Avanza och för den enskilde individen.

Det gäller att vara transparent

Arbetet med att komma i kontakt med personer med viktiga kompetenser fortsätter i en mängd andra initiativ. Samtidigt fortsätter de att ständigt titta på nya möjligheter.

– Det kan vara technical meetups där vi pratar mer om hur vi har tänkt och varför vi har valt en speciell teknik än själva tekniken. Inte explicit vara superstolt över ett tekniskt val vi gjort, för det kan ju tänkas behöva ändras lite längre fram. Det gäller att vara transparent med vilka vi är, hur vi jobbar och vilka förutsättningar vi skapar för att människor ska få vara med och utveckla Avanza framåt. Det handlar egentligen om att dela med oss av vilka vi är och hur vi tänker. Vi hoppas att människor ska slås av tanken att ”wow, det här är för mig!”. När den känslan infinner sig hos människor, det är ju superhärligt!

Peter är även ödmjuk inför att alla arbetsplatser kanske inte passar alla människor. För honom gäller det att hitta de personer som kommer trivas med företagskulturen på just Avanza.

– Men det viktiga är ju att man är tydlig med vilka man är, vad man vill och sen hoppas vi att människor vänder sig till oss, för att söka sig till en inkluderande och techdriven företagskultur där utgångspunkten alltid är dom mänskliga drivkrafterna.

Attraktionskraften i hybrida arbetssätt

Precis som de flesta andra företag har Avanza fått styra om stora delar av arbetet under det senaste åren. Peter upplever att övergången gick väldigt smidigt även om de saknar att få ses på riktigt.

– Vi var ju en digital tjänst ifrån början, vi har aldrig varit något annat, så det är klart, från det perspektivet så är det ju lite enklare. Samtidigt så ska man säga, vi var ett företag som jobbade väldigt mycket fysiskt tillsammans, och faktiskt ganska lite digitalt. Vi tycker att den här riktiga drivkrafterna och innovationerna oftast dyker upp när man möts.

Trots att de har lyckats ställa om bra och hittat sätt för att arbeta på distans ser Peter fram emot de hybrida arbetssätt som nu närmar sig. Exakt hur den hybrida arbetsplatsen kommer att se ut får framtiden utvisa. Peter menar att de kommer att få testa sig fram för att hitta det som fungerar bäst. Att hitta en bra mix kommer vara viktigt för att fortsätta attrahera duktiga medarbetare.

– Det är klart att det finns ju också attraktionskraft i det, att visa arbetsmarknaden och enskilda individer att det finns flexibilitet. För några har det varit superjobbigt och inte alls det de vill i framtiden och för några så har det varit som en skänk från ovan. Och man måste helt enkelt hitta ett sätt att anamma båda tankesätten.

”Företag måste vara transparenta med vilka dom är”

Vi avslutar vårt samtal med att Peter delar med sig av en framtidsspaning kring hur han ser att organisationer behöver fortsätta arbeta med kultur för att även framöver lyckas attrahera bra IT-kompetens.

– Jag tror att företag måste vara än mer transparenta med vilka dom är rent kulturellt. Det kulturella inom bolaget visar hur man jobbar med möjligheter att påverka internt. Får man ett utvecklande jobb som ger utrymme för personers individuella resa? Får jag vara en del av en spännande och dynamisk miljö där jag blir utmanad? Personer är olika, med de flesta jag träffat vill utvecklas på ett eller annat sätt. Jag tror att det är viktigt att dela med sig av den uppriktiga bilden av vilka man är som företag. Det märker jag, att ju tydligare vi på Avanza är med hur vi jobbar och hur vi är mot varandra desto större träffsäkerhet får vi i rekryteringar.

Peter Strömberg
Chief Product & Tech Officer , Avanza

Peter Strömberg arbetar idag som Chief Product & Tech Officer på Avanza. Med stor passion för människor, ledarskap och teknik har han en bred bakgrund från finans- och försäkringsbranschen. Innan sin nuvarande roll på Avanza har han arbetat på bland annat RSA och NASDAQ.