Post Corona: Beteendevetaren Jenny Thalin: ”Organisationer står inför ett vägval”

Hur ska organisationer agera för att attrahera och behålla de bästa IT-talangerna och hur ska de egentligen tänka kring den hybrida arbetsplatsen? Vi har intervjuat Jenny Thalin, beteendevetare med en bakgrund inom HR och med ett stort intresse för IT och Tech. Här ger hon sina tankar till dig som funderar på hur organisationer ska agera i detta ”efter-pandemin-läge”. Ska du återgå till hur det tidigare var eller fortsätta skapa nya normer?

Att Jenny Thalin brinner för förändringsledning, kulturfrågor och ledarskap framgår tydligt i vårt samtal. Hon pratar engagerat och det gäller att skriva fort för att hänga med. När jag frågar varifrån hennes intresse för dessa frågor kommer är svaret självklart och utan tvekan:

– Jag har en bakgrund inom HR och när jag började jobba inom IT-sektorn blev det tydligt för mig hur viktigt det är att få med människan i digitaliseringens förflyttning. Det är först när människorna tar till sig och förstår ny teknik som vi fullt ut kan få ut effekterna av dess möjligheter.

Hon förklarar vidare:

– Förändringstakten i samhället är hög och ingen människa, varken ledare eller medarbetare, är tillräckligt smart för att själv lösa de utmaningar som följer med detta. Det är komplext och vi måste lösa det tillsammans. Dessutom nöjer sig inte dagens medarbetare med att ”sitta på läktaren” och ta emot en instruktion eller en konkret uppgift. De vill vara med och lösa organisationens utmaningar. För mig handlar förändringsledning och kulturbyggande om just detta; att skapa förutsättningar för delaktighet, kreativitet och engagemang för att därigenom kunna frigöra kraften och potentialen i organisationen. Det är den resan det är så roligt att vara med på.

Vi står inför ett vägval

Under pandemin har våra föreställningar om arbetslivet utmanats och ställts på sin spets. Många organisationer funderar nu på hur de ska agera kring den hybrida arbetsplatsen och vilken inställning de ska ta. Enligt Jenny går det nu inte att luta sig tillbaka, vara nöjd med att du klarade av utmaningen under pandemin för att sedan återgå till hur det en gång var.

– Om du vill behålla och attrahera kompetenta och drivna medarbetare i organisationen måste du inse att organisationen står inför ett vägval. Vill du fortsätta bygga vidare på de positiva möjligheter pandemin har gett eller gå tillbaka till hur det var innan?, frågar Jenny retoriskt.

Jenny tror vidare att vi nu som kollektiv generellt sett längtar tillbaka till den sociala samvaro som det fysiska kontorets mötesplats ändå erbjuder. Men hon tror också att vi – när den längtan har tillgodosetts – kommer se att medarbetares behov av att själva kunna styra vart, hur och när de ska utföra sitt arbete kommer öka. Och att det behovet kommer se olika ut.

Samla organisationens brainpower

För att bli en attraktiv arbetsgivare i detta nya normala råder Jenny organisationer att spinna vidare på de erfarenheter som gjorts under pandemin, genom att involvera organisationens egna brainpower.

– Låt medarbetare tillsammans i sina team hitta svaret på hur arbetet ska utföras. Tillåt dem att testa sig fram i hur samarbetet kan utvecklas framåt. Det hybrida arbetslivet fungerade bra under pandemin och det kommer sannolikt fungera ännu bättre efter pandemin. Nu erbjuds ju både en kontorsmiljö där ni kan ses fysiskt under mer kreativa former och en hemmiljö att arbeta ifrån när det behövs.

Lägg fokus på självledarskap och samarbete

En förutsättning för medarbetarna att kunna ta detta ansvar är att ledningen har uttalat en tydlig vision och riktning kring vart bolaget ska framåt och att det finns tydliga effektmål som gör att ni kan följa upp om ni går åt rätt håll.

– Om det finns på plats kommer medarbetare och team med säkerhet bli engagerade att tillsammans hitta lösningarna kring hur visionen och effektmålen ska uppnås. Du som är ledare kan då lägga fokus på att stärka förutsättningarna för självledarskap och samarbete snarare än att styra för mycket genom att till exempel diktera villkoren för när och vart ni ska ses fysiskt för att utföra arbetet.

Jenny utvecklar vidare:

– Om du som ledare i stället lägger ditt fokus på att premiera de beteenden som stärker självledarskap, samarbete och innovation skapas på sikt också den kultur som behövs för att vara framgångsrik i en snabbt föränderlig värld.

Att dansa i det nya normala

Nu efter pandemin bli det också angeläget för ledare att lägga fokus på; Hur det sociala behovet kan tillgodoses genom attraktiva fysiska kontorsmiljöer som lockar till samvaro. Vad kontorsmiljöns framtida syfte blir och hur de kreativa mötesplatserna ska utformas. Hur de digitala förutsättningarna för hybridmöten ser ut. Du bör också säkerställa att ingen hamnar utanför för att denna jobbar på distans.

Men det primära blir ändå att inte återgå till hur det en gång var.

– Ni måste visa i ert employer brand att ni ser över era strukturer för att mötas och ”lär er dansa med det nya normala”. Jag är helt övertygad om att de företag som vågar visa vägen och vara i framkant också är de som attraherar kompetensen, säger hon.

Jennys 4 tips: Så blir du en attraktiv arbetsgivare ”post-corona”:

  1. Våga omfamna det nya normala – spinn vidare på de positiva effekter vi faktiskt sett under pandemin.
  2. Gör det till en hjärtesak för HR och IT att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för att göra just er arbetsplats till en flexibel hybridarbetsplats som sätter team och individ i centrum – med de tekniska investeringar som troligen behövs framåt.
  3. Tillåt fortsatt experimenterande och lärande kring nya samarbetsformer – lyssna och agera på vad medarbetarna behöver för att stärka detta samarbete.
  4. Våga släppa kontrollen och lita på medarbetarna, på samma sätt som ni ”tvingades” till i inledningen av pandemin och som faktiskt har visat sig fungera rätt så bra!
Jenny Thalin
Innovation Manager, Compare

Jenny Thalin är beteendevetare med bred bakgrund inom HR. De senaste åren har hon fördjupat sig inom IT och Tech och hon trivs allra bäst i gränslandet mellan HR och IT. Hennes fokus ligger på det agila arbetssättet och relationerna mellan kultur och mindset, ledarskap och självledarskap. Jenny Thalin arbetar som Innovation Manager på Compare, med syftet att stärka digitaliserings- och innovationskraften inom näringsliv och offentlig sektor.