Frågorna du inte ska ställa under en rekryteringsintervju

Som rekryterare är det viktigt att ställa rätt frågor under en anställningsintervju för att effektivt kunna bedöma en kandidats kvalifikationer och lämplighet för rollen. Alla vi människor bär på olika typer av fördomar och det är därför viktigt att utforma intervjun på ett sätt som gör att dessa får så lite inverkan som möjligt. Det finns vissa frågor som bör undvikas, eftersom de kan ses som eller vara diskriminerande, irrelevanta eller helt enkelt olämpliga. Här är några exempel på frågor du bör undvika:

  1. Frågor om ålder, religion, nationellt ursprung eller andra personliga egenskaper. Dessa typer av frågor är olagliga enligt diskrimineringslagen och kan skapa en fientlig intervjumiljö.
  2. Frågor om civilstånd, barn eller familjeplaner. Dessa frågor är också olämpliga, och irrelevanta för kandidatens förmåga att utföra jobbet.
  3. Frågor om lönehistorik. Att fråga om en kandidats nuvarande eller tidigare lön kan vidmakthålla löneskillnader. Det är bäst att hålla sig till att diskutera löneintervallet för rollen som erbjuds.
  4. Frågor som inte har någon koppling till jobbet de ansöker så som vilket djur de skulle beskriva sig som eller vilken superkraft kandidaten önskar att hen hade. Jag vet det låter galet, men den här typen av frågor händer att kandidater får.
  5. Frågor om personens fritidsintressen. Den informationen är inte relevant för rekryteringen och det finns stor risk att dina egna förutfattade meningar börjar spela in. Berättar en person att hen har spelat fotboll hela livet är det lätt att läsa in att personen automatiskt är bra på samarbete, ett samband som inte nödvändigtvis finns.

I stället för att ställa den här typen av frågor, fokusera på att ställa kompetensbaserade frågor som bedömer en kandidats kompetens, förmågor och erfarenhet. Kompetensbaserade frågor hjälper dig att avgöra om kandidaten har de kunskaper, färdigheter och beteenden som krävs för att utföra jobbet framgångsrikt. Exempel på kompetensbaserade frågor är:

  1. Kan du berätta om ett tillfälle när du var tvungen att arbeta med ett svårt projekt och hur du hanterade det?
  2. Hur hanterar du svåra intressenter eller situationer på jobbet?
  3. Kan du ge mig ett exempel på hur du framgångsrikt har arbetat i ett team?
  4. Hur håller du dig organiserad och hanterar din arbetsbelastning effektivt?
  5. Hur ställer du dig till problemlösning och beslutsfattande på arbetsplatsen?

Genom att fokusera på kompetensbaserade frågor kan du få en bättre förståelse för en kandidats kvalifikationer och hur väl kandidaten passar för rollen, samtidigt som du undviker olämpliga eller diskriminerande frågor som kan skada både kandidaten och din organisation.

Lisa Ohlsson
Tech Talent Acquisition Consultant

Lisa är idag Tech Talent Acquisition Consultant på Wise IT och har tidigare rekryterat inom sälj och marknad. Hon är van vid internationella miljöer och trivs som allra bäst när det är högt tempo. Som rekryterare brinner Lisa för DEI och strävar alltid efter att ge den bästa möjliga kandidatupplevelsen. Hon har även mångårig erfarenhet inom gymbranschen och har bl.a varit gruppträningsinstruktör och medlemsvärd. Det är även hennes favoritställe att vara på (när hon inte är på Wise såklart!).