Arkiv

Den kommunikativa arkitekten

I takt med att techbranschen utvecklas uppstår nya behov och kraven på arkitekterna förändras. Hur har egentligen arkitektens roll förändras? Hur kan IT inkorporeras i /../

Går det verkligen att rekrytera utan CV?

Traditionellt sett har rekryteringsprocesser ofta förlitat sig mycket på meritförteckningar och CV:n för att bedöma kandidater och fatta beslut om vem som ska anställas. Det /../