Framtidens IT-kompetens

Hur kommer framtidens IT-organisationer se ut? Vad lockar IT-kandidater och IT-konsulter till företag? Vilka kompetenser kommer efterfrågas inom IT framåt? Läs mer om det här!

Är det rätt att delegera frågan om innovation?

Professional Services branschen står inför en hel del förändringar och digitalisering ovanpå detta. Det gäller på olika sätt konsultbolag, redovisning och revisionsföretag, risk&compliance-bolag och advokatbyråer. /../