Trender inom IT- & techbranschen: Ökad efterfrågan på specialistkompetens hos IT-konsulter

Årets första halva av 2023 har präglats av en utmanande affärssituation med ökad konkurrens, minskade intäkter och ekonomisk osäkerhet för många företag. Trots detta är efterfrågan på IT-kompetens fortsatt stark, särskilt hos konsulter inom specialiserade områden. Tillsammans med Wise IT möter jag regelbundet människor inom IT- och techbranschen, och jag har observerat några trender som jag gärna delar med mig av.

Trenderna inom IT- och techbranschen pekar på en accelererande övergång till digitala affärsmodeller, vilket har blivit alltmer påtagligt hos dagens företag. Organisationer anpassar sig till nya teknologier och trender för att möta kunders skiftande behov och bibehålla sin konkurrenskraft. I takt med denna omställning blir IT-konsulter med specialistkompetens alltmer eftertraktade. Deras kompetensområde sträcker sig över olika områden, såsom inom dataanalysering, molntjänster, och cybersäkerhet.

Viljan att fatta datadrivna beslut ställer nya krav på kompetens

Organisationer fattar kontinuerligt stora mängder beslut, och med den enorma mängd data som många organisationer numera förfogar över är ökningen av ett datadrivet beslutsfattande enormt. För att dra nytta av denna data och för att fatta välinformerade beslut behövs specialiserad kunskap, och med den explosion av data som genereras söker organisationer efter någon som kan hjälpa dem att samla in, analysera och använda dessa data för att fatta välgrundade beslut. Det rör sig bland annat om datavetare och dataanalytiker som är specialiserade på big data, men även dem som kan hjälpa organisationer att implementera datadrivna strategier för att möjliggöra effektiv lagring av data i molnet, såsom data analysts.

Hög efterfrågan på expertis inom cybersäkerhet

En annan trend är ett ökat fokus på cybersäkerhet och integritet i IT-branschen. I takt med att organisationer blir mer beroende av digital teknik blir de också mer sårbara för cyberattacker. IT-konsulter med expertis inom detta område är därför mycket efterfrågade, eftersom de kan hjälpa organisationer att säkerställa att deras data är säker, men även förebygga, upptäcka och hantera cybersäkerhetsproblem om de väl uppstår. Detta bidrar till att skydda organisationers digitala tillgångar och upprätthålla förtroendet hos kunder och intressenter.

Gig-ekonomins tillväxt

Parallellt med att behovet av specialiserade IT-konsulter ökar, ser vi även att tillväxten i gig-ekonomin är en uppåtgående trend. Fler och fler organisationer väljer att anlita IT-konsulter på projektbasis, snarare än att täcka långsiktiga behov. Genom att ta hjälp av dessa typer av konsulter kan företag dra nytta av en bredare pool av kompetens och resurser samtidigt som man undviker de långsiktiga kostnaderna för att anställa permanent personal. Gig-konsulter blir även en värdefull resurs för företag under den digitala omställningen eftersom de erbjuder flexibilitet och specialistkunskap som kan bidra till att accelerera förändringsprocessen och säkerställa en framgångsrik övergång till den nya, digitala affärsmodellen. Denna flexibilitet och möjlighet att snabbt anpassa sig till föränderliga behov har gjort gig-ekonomin till en attraktiv lösning för många organisationer inom IT- och techbranschen.

Sammanfattningsvis kan IT-konsulter komma att spela en avgörande roll för att hjälpa organisationer att vara ledande inom digital transformation, datadrivet beslutsfattande och cybersäkerhet. De har förmågan att navigera i det snabbt föränderliga landskapet och stödja organisationer under korta eller långa perioder, för att säkerställa företags konkurrenskraft på marknaden. Deras flexibilitet och kompetens gör dem till en pålitlig partner, oavsett om det gäller korta projekt eller långsiktig strategisk support.

Amalia Ahlsten
Account Manager, Wise IT

Amalia är en av Wise ITs Account Managers och har varit en del av Wise IT sedan våren 2022. Hon har tidigare erfarenhet från rekrytering- och konsultbranschen inom både logistik och IT. Med en kandidat inom entreprenörskap med inriktning ekonomi i ryggen tycker Amalia att affärsutveckling, nätverkande och sälj är otroligt spännande och hon brinner för att hjälpa kunder att hitta den bästa lösningen för deras verksamhet. Sist men inte minst är hon i grunden gotlänning, vilket man tydligt hör på hennes dialekt!