Magnus Castell på Ericsson: “Tänk ‘sandboxing’, prototyping och fail fast, fix fast, learn fast”

Från industrispelare till samhällsspelare. Så beskriver Magnus Castell på Ericsson bolagets resa genom årtiondena, och nu riktas allt fokus mot infrastruktursatsningar med hjälp av Internet of Things och 5G som redan har börjat rullas ut över världen. Efter många år i branschen har Magnus snappat upp både det ena och det andra. Här delar han med sig av framgångsfaktorer och andra insikter som han har samlat på sig under resans gång.

När vi hörs står Magnus Castell mitt uppe i att få allt på plats inför ett av Ericssons kommande event. Det märks att han har fullt upp, men han tar sig ändå tid till att berätta om sina erfarenheter. Och det råder inte direkt brist på saker att prata om när det kommer till innovation och konceptutveckling som är hans primära ansvarsområde. Men innan vi kommer in på det börjar han med att beskriva Ericssons bakgrund.

– Ericsson har ju varit med på hela resan från analoga telegrafer till 5G där vi står idag, och nu har vi stort fokus på Internet of Things och kommande 6G, säger Magnus Castell.

Mycket tack vare förskjutningen från hårdvaru- och komponentutveckling till mjukvaru-utveckling och ”open source” har Ericsson kunnat gå från att vara en ganska silo-orienterad matrisorganisation till att jobba agilt i teknikens framkant. Lean och agila arbetssätt, modern ingenjörsanda och ökad kunskap om kund- och affärsnytta har underlättat möjligheterna till iterativ utveckling, samarbeten över organisationsgränser och ökad innovation, menar Magnus. Krav på att följa standarder och formella produktkrav finns kvar men det finns nu mer utrymme att testa sig fram till bra lösningar genom, till exempel, prototyping, inkrementell värdetillväxt och A/B tester.

Ericsson har en lång historia och bolaget har kommit en lång väg från starten år 1876 när fokus låg på telegrafer och enklare analoga telefoner, via telefonväxlar och världsomfattande kommunikationsnät, till mobiltelefoni-eran som inleddes i slutet av 1970-talet och fram till idag.

– Våra nuvarande kunder är primärt mobiloperatörer, men vi jobbar också mycket med partnerskap tillsammans med kunder, användare, forskningsinstitut och industriaktörer. Genom att para ihop oss med andra stora bolagsspelare och skapa bättre förståelse för varandras behov, utmaningar och styrkor kan vi driva på innovation och samhällsutveckling. Vi kan hjälpa varandra. Vi jobbar även tätt mot akademin och utbildningsväsendet för att hela tiden ligga i framkant. Många samarbeten har lett till helt nya produktkrav, spinn-offs eller betänkande på EU-nivå, så det visar kraften i att samarbeta över hela kedjan.

Under det senaste decenniet har Ericsson succesivt breddat målbilden och kartan framåt som bland annat nu även inkluderar ”Technology for Good” och förhållande till FN:s hållbarhetsmål – Strategic Development Goals (SDG).

– I vår prototypverkstad, Ericsson Garage, och i vårt test- och innovationsmobilnät Expericom jobbar vi till exempel med computer vision, 5G och AI för att automatisera mikrojordbruk i städer. Vi hjälper till att utveckla system som styr ljus, ökar bevattning och näringstillförsel, skickar notiser när det är dags att skörda och liknande.

Vi har även tagit fram uppkopplade bikupor som gör det möjligt att mäta binas välmående i form av temperaturnivå, luftfuktighet, mängd pollen som förs in och förekomst av parasiter eller rovdjur. Något som på sikt skulle kunna bidra till ökad överlevnad av bisamhällen och minska hungern i världen. Andra projekt som vi driver, med koppling till Technology of Good, handlar om sensorer och sensordata för miljöförbättrande åtgärder, system för cirkulär ekonomi eller digitalisering inom utbildningssektorn.

Snabbar på samhällsutvecklingen

På ett entusiastiskt och insiktsfullt sätt belyser Magnus hur Internet of Things är avgörande för samhällsutvecklingen.

– Ett annat bra exempel på vårt samhällsfokus är de autonoma lösningar som vi jobbar med tillsammans med transport- och logistikindustrin. Självkörande bilar och lastbilar är på intåg, men en sak som sätter käppar i hjulet är att det krävs en säker, robust och snabb uppkoppling överallt. Om så kallad roaming inte fungerar optimalt mellan två mobilnät tappar tekniken den kontakt som krävs för att fungera autonomt när man passerar landsgränser, till exempel. Förutom att det är en teknisk fråga är det alltså även en lagstiftningsfråga som vi jobbar med, tillsammans med fordonsindustin, för att vi ska kunna skapa sömlös och fungerande teknik som kommer att förändra hela transportindustrin.

Mycket av arbetet på Ericsson just nu handlar även om omställning av teknologin från vad som brukar kallas ”purpose made”, det vill säga specifik hårdvara och mjukvara för en enskild uppgift, till virtualisering och ”cloud native”. Det innebär att man kan använda billigare, generell hårdvara och genom det öka flexibilitet, snabbhet och kostnadseffektivitet. I takt med att nätverkskonfiguration och funktioner nu mer styrs av mjukvara, går det fortare att ställa om system till olika uppgifter och att lansera ny funktionalitet. Trots det är det viktigt att tänka på, och bygga in, integritet och säkerhet på ett annat sätt än tidigare eftersom man inte längre har samma kontroll över alla delar av systemet. Att ställa om till mjukvarustyrda system och att använda generellt tillgänglig hårdvara kan skapa en konflikt mellan att vara snabb och samtidigt säker. Fokus framåt måste ligga på säkerhet och integritet, enligt Magnus.

Öppenhet, sandlåda och att våga satsa är ledorden

För att främja största möjliga innovation har Ericsson bland annat instiftat “Ericsson Garage”, en prototypverkstad för att testa teknik och spåna utvecklingsmöjligheter samt “Ericsson One” som gör det möjligt att pitcha sina produkt- eller bolagsidéer till en kvalificerad jury på ledningsnivå. Ett forum som är mer teknikorienterat och ett forum som är mer affärsorienterat. Initiativ som Magnus gärna vill se på fler arbetsplatser. Hans lista med tips och erfarenheter är lång, och han delar ivrigt med sig av sina tankar. Hans approach till produkt- och konceptutveckling är lättsamt lekfull, men samtidigt seriös och målinriktad.

– Öppenhet är A och O. Man måste våga prata och samarbeta med aktörer i sitt ekosystem på en nivå som fungerar. Initialt vara lyhörd och gå in med ett vinna-vinna-tankesätt för att sedan, om eller när, man går vidare till samarbete, vara noga med sekressavtal och hur upphovsrätt för eventuella innovationer ska regleras. Branschen har präglats mycket av slutna rum tidigare, men mer gränsöverskridande innovation och holistisk målsättning bidrar till ett mer öppet klimat.

Magnus kallar det för den ”mellanmänskliga tekniken” och gång på gång trycker han på vikten av att få till kittet mellan människa och teknik. Partnerskap och samarbete bidrar till ökad förståelse för hur det samspelet kan fungera optimalt.

– Vi vill bli den bästa teknikspelaren inom mobilkommunikationssystem i världen och vi har samarbeten med operatörer på kundsidan som vill bli de bästa operatörerna i sina respektive regioner. För att det ska vara möjligt behöver man styra bort från det traditionella kund- och leverantörsperspektivet och gå mer åt samarbete och så kallad DevOps.

Ett annat tips från Magnus är att de teknikbolag som vill ligga i framkant bör anamma sandlådetänket och ”bli-din-egen-kund”, som enligt honom är mycket av grunden till framgångsrikt innovationsarbete.

– Tänk sandlåda, en säker och isolerad kopia av din produkt eller del av produkten, inrätta en gemensam neutral yta, ett maker space, för att bygga prototyper tillsammans, och avsätt en viss liten budget och tid. Vissa idéer kanske kastas i soptunnan, men även om det sker ger det ändå värdefulla insikter för framtiden. Det är viktigt att förstå det värdet. Försök bli din egen kund och låt utvecklare och andra medarbetare använda, installera och prova din produkt eller lösning på samma sätt som du vill att era kunder ska göra.

Han trycker också hårt på vikten av att våga och att utmana.

– Man måste våga göra fel, och sedan ta lärdom av det. Fail fast, fix fast, learn fast. Spänn bågen och testa gränserna. Jag har sett flera fall där stora satsningar inte har gått i lås, för att man har satsat för stort och tagit avgörande beslut alldeles för tidigt. Mindre arbetspaket, snabbare feedbackloopar, automation och täta leveranser är nyckelkoncept för kontinuerligt lärande och inkrementell värdetillväxt.

Vi har ibland anordnat olika events som “lessons learned” och “epic fail” hos oss, där man på ett informellt och lekfullt sätt beskriver händelser och projekt där det gick helt åt skogen. Nästan som en roast där vi utan pekpinnar tittar på vad som hade kunnat göras bättre eller annorlunda till en annan gång.

Framtiden är redan här

Även om mycket går framåt i teknikens värld är det också mycket som kvarstår. Trots att 5G precis är nylanserat har man redan börjat rikta blicken mot 6G på Ericsson.

– Vi har stora ambitioner och tar stora initiativ. Den största utmaningen framåt är egentligen var man drar gränsen. När vi styr mot mer teknologi för det ännu mer uppkopplade samhället väcks viktiga frågor om integritet, säkerhet och privatliv. Hur vi ska förhålla oss till de frågorna är en stor utmaning och något som vi alla kommer att behöva tackla. Även här spelar gränsöverskridande samarbeten och kollektiv innovation en viktig roll. Det här är en lagsport; användare, tjänsteleverantörer, industrin, beslutsfattare, lagstiftare med flera behöver samarbeta. Ingen kan göra allt, men alla kan vara med och bidra från sina respektive perspektiv. Framtiden bjuder på många utmaningar, men också oändliga möjligheter.

Fotograf: Ingela Claesson

Magnus Castell
Ericsson

Magnus Castell är Manager för Expericom – New Business & Concept Development på informations- och telekomjätten Ericsson. Sedan 1999 har han varit en del av bolaget, vilket innebär att han varit med på större delen av den spännande resan, från 1G till 5G. Han brinner för för ledarskap, innovation och produktutveckling, och drar sig inte för att testa gränserna och tänka nytt. Allt för att hela tiden ligga i teknikens framkant.