Astrid Deutschmann: Behåll talangerna – med hjälp av inkludering

Tänk dig att du äntligen hittade den bästa talangen, personen som har teknikkunskap, såklart, men också personen som bidrar med nya idéer, innovativa tankesätt och ovanliga erfarenheter. Kul! Nu vill du behålla personen i fråga, göra hen till en nöjd, lojal medarbetare som stannar länge och utvecklas inom företaget.

För det behöver du gå nya vägar. Du behöver vara lyhörd och våga lyssna på riktigt. Och du behöver göra saker på annorlunda sätt. På köpet får du nöjdare medarbetare och effektivare team överlag. Här kommer 5 nycklar till nöjda och lojala medarbetare efter en lyckad rekrytering “utanför boxen”:

1. Nolltolerans

Nolltolerans policyn bör du har på plats redan före rekryteringen. Öva på det, alltid. Oavsett vem som säger vad, dåliga skämt, nedsättande kommentarer och liknande beteenden får inte vara ok, från ingen. Du behöver vara ledaren, “walk the talk” och se till att alla vet vad som gäller – oavsett vem som pratar och vem som lyssnar.

2. Fokusera på gemensamheter

I alla sammanhang, bland alla människor, finns det alltid fler gemensamheter än skillnader. Se denna danska film för inspiration. Det finns gemensam kunskap, gemensamma erfarenheter och, viktigast ett gemensamt mål! Om du fokuserar på gemensamheter och behandlar alla lika, är det mindre obekvämt att vara den som, med vissas ögon, sticker ut.

3. Medarbetarens upplevelse först!

Se till att team är tvärfunktionella och mångfacetterade, men se också till att varje medarbetare har någon i sin närhet som hen kan relatera till. Det är aldrig roligt att vara “den enda”, om det är så kvinnan i teamet eller om det är en person som behöver be om att prata engelska för att hänga med. Att fokusera på gemensamheter är en bra början, och att se till att alla har någon som de känner gemenskap med i närheten är nästa steg. Att placera en kvinna i varje team är kanske inte den bästa strategin, det är kanske bättre att vara två. Fundera och lyssna.

4. Våga fråga om trivseln och lyssna på svaret

För att behålla medarbetare och göra dem till lojala ambassadörer för ditt företag behöver du både fråga om trivseln och våga lyssna på svaret. Självfallet ska alla medarbetare få samma fråga och möjlighet att ge sin syn på saken. Gör det till ett pågående samtal i organisationen, så att du kan fånga upp signaler tidigt.Här krävs det fingertoppskänsla och viljan att eventuellt ta hjälp. Vilka frågor ställer du? Uppmuntrar dem till ett ärligt, utförligt svar?

5. Gör inkludering till en fråga för alla – alltid

Mångfald är en ledningsfråga, men det är också en fråga för alla – alltid. När du börjar arbetet är det sannolikt att du möter motstånd. Varför ska vi ändra oss? Varför kan vi inte göra som vi alltid har gjort? Med tiden kommer fler och fler medarbetare (inte alla) inse fördelarna. Kan du föreställa dig hur några av dina medarbetare känner när organisationen öppnar upp, blir mer mångfacetterad och inkluderande. Här är några tänkbara exempel:

  • En muslim som helt plötsligt känner att det är ok att fasta. Hen behöver inte längre hitta på ursäkter varför hen inte följer med på lunch vissa veckor.
  • Den tystade i gruppen som inser att hen faktiskt bidrar på just hens sätt. Hen behöver inte försöka hävda sig och ödsla onödig energi på det.
  • Den homosexuella medarbetaren som vågar öppna upp lite försiktigt. Hen behöver inte spela extra tufft längre.

Din organisation blir – förutom effektivare och mer innovativ – mänskligare. Den bästa förutsättningen för äkta relationer, nöjda och lojala medarbetare.

Mångfald och inkludering lönar sig alltid – börja idag!

Astrid Deutschmann
KRÖNIKÖR

Astrid Deutschmann har jobbat i internationella teknikbolag i Tyskland och Sverige i över 25 år. Med utgångspunkt i sina egna erfarenheter av att vara en av få kvinnor, startade hon eget. Astrid hjälper små och medelstora teknikföretag att öka sin lönsamhet och kundnöjdhet med hjälp av ett genomtänkt mångfaldsarbete. Hon jobbar med föreläsningar, workshops och förändringsledning. Med ett starkt varför i grunden kan ni som organisation skapa en anpassad och konkret handlingsplan som hjälper er att uppfylla och överträffa era mål.