Amalia Ahlsten: Första intrycket – minst lika viktigt för rekryterare som för kandidat!

Det tar 7 sekunder att göra ett första intryck på någon. På 7 sekunder har du som rekryterare gjort en bedömning av en kandidats kroppsspråk och persona, vilket sannolikt kommer att prägla din bedömning för om denne passar i den tilltänkta rollen eller inte. Som rekryterare gäller det dock att försöka bortse från denna bedömning, för att kunna göra en så objektiv bedömning som möjligt. Men vilket intryck ger du som rekryterare på kandidaten? Och vad får det för effekt på kandidatens bild av den organisation du representerar?

Employer branding

Ofta diskuteras kandidaters första intryck och hur detta kan vara avgörande för om de får en tjänst eller inte. Sällan lyfts dock vikten av en rekryterares första intryck, och hur kandidaten upplever denne under en intervju. Employer branding handlar om att bygga och stärka företagets eller organisationens varumärke mot jobbsökare, anställda och tidigare medarbetare, vilket ofta ses som viktig en grundpelare för rekryteringsprocesser och kandidatupplevelser. Även om din huvudsakliga uppgift som rekryterare är att undersöka om kandidaten är rätt person för det företag du rekryterar till, får du inte glömma att även kandidaten skall attraheras och inspireras av att jobba hos företaget i fråga. Som rekryterare har du under intervjun enorma möjligheter att arbeta med just employer branding!

Efter de första 7 sekunderna återstår en intervju där du och kandidaten gör en djupdykning i dennes utbildning och erfarenheter, men även personliga kvalifikationer och kompetenser. Detta kännetecknar kompetensbaserad rekrytering. Genom att ställa frågor om hur kandidaten agerar i situationer och löser problem kan du lättare avgöra om personen kan matcha företagets behov och kravprofil. Men hur ska du som rekryterare agera för att på bästa sätt nå fram till kandidaten och få dem att vara transparenta med sina egenskaper?

Mina fem bästa tips!

Efter att ha suttit på båda sidorna i rekryteringsprocessen, både som kandidat och som rekryterare, har jag funderat mycket över hur jag skall få kandidater att känna sig bekväma under vårt möte. Som rekryterare är det du som styr samtalet och även sätter prägel på hur intervjun skall utformas. Av denna anledning är det inte endast viktigt att du är påläst inför intervjun, utan att du även kan erbjuda kandidaten ett trivsamt möte. Nedan är mina fem bästa tips på hur du lättast genomför en avslappnad men professionell intervju:

  • Inled konversationen med lite kallprat, men ställ inte några direkt personliga frågor
  • Matcha kandidatens energinivå och kroppsspråk
  • Låt kandidaten prata till punkt och var inte rädd för pauser i konversationen
  • Var genuint nyfiken och uppmärksam på vad kandidaten har att säga
  • Fråga avslutningsvis om kandidaten upplevt att relevant kompetens/fakta har lyfts under ert möte

Avslutningsvis vill jag faktiskt påstå att 7-sekunders-reglen även, och kanske egentligen främst, gäller dig som rekryterare. På 7 sekunder har kandidaten gjort en analys av vem du är och hur du representerar det företag och den roll den intervjuas för. Employer branding handlar därför inte bara om att skapa bra kandidatupplevelser i sin helhet, utan om vilket intryck du som rekryterare gör på de kandidater du träffar och hur du får dem att känna sig under intervjun. En rekryterare kan vara det första intrycket som kandidaten får av företaget – se därför till att det blir en bra upplevelse!

Amalia Ahlsten
Talent Acquisition Consultant, Wise IT

Amalia är en rekryterare som brinner för det första mötet med kandidater. Hon har bred erfarenhet av rekrytering och innehar i dagsläget rollen som Talent Acquisition Consultant på Wise IT där hon stöttar företag i deras rekryteringsutmaningar. Detta kan innebära dels search och rekrytering av kandidater, dels effektivisering och strukturering av nuvarande rekryteringsprocesser inom företaget. Som konsulterande rekryterare är det viktigt att snabbt kunna skanna av en verksamhet för att på bästa sätt kunna möta deras utmaningar och behov, vilket uppnås genom starka samarbeten med nyckelroller inom företaget.