Rekryteringsexperterna om mångfald, inkludering och tillhörighet

Ökad mångfald är ett mål hos de allra flesta organisationer 2022. Men hur gör man egentligen för att nå målet? Och vad är viktigt att tänka på?  Vi har frågat tre experter på Wise IT om deras tankar och tips kring ämnet.

Det finns många parametrar att ta hänsyn till när vi pratar mångfald. En aspekt som ofta diskuteras är ålder och kring huruvida kandidater gynnas eller missgynnas i rekryteringsprocesser på grund av deras ålder.

– Låt oss skippa detta med ålder. Jag anser att ålder bara är en siffra och att kompetens är så mycket mer än antalet arbetade år på ett CV. För att alla ska kunna inkluderas och på så sätt öka mångfalden i ett bolag eller organisation behöver vi bredda perspektivet. När det kommer till rekrytering kan vi se till driv och potential samt viljan att bidra och utvecklas hos en kandidat oavsett hur gammal personen är. Ett sätt att underlätta detta är att ställa enbart kompetensbaserade frågor och lägga allt annat åt sidan. Se till själva kompetensen och vad ni behöver komplettera till befintligt team. Så lägg detta med ålder åt sidan oavsett om de är låga eller höga. Då kommer nämligen era verkligt viktiga siffror att öka genom tillväxten ni skapar. De enda siffror som bör räknas. Menar Linda Ortbrink

Är flytande svenska ett krav?

Att gå över till att inte bara anställa personer som pratar flytande svenska tycker många känns som ett stort och läskigt steg. Men så behöver det inte vara.

– Behöver den ni rekryterar verkligen prata svenska? Ofta ställer man krav på kunskap i svenska språket fastän det kanske inte är helt nödvändigt. När jag själv ställt frågan till kund: Om vi hittar en väldigt kompetent person som pratar god engelska behövs svenskan då? Tillbaka har jag fått; Det är ju trevligt med svenska, men okej, hittar du någon så, visst! Berättar Charlotte Drammica

Frågan är ju krasst vad dom ska med svenskan till? Är det för att prata med kunder eller är det bara för att göra det lätt och trevligt runt kaffemaskinen? Trevligt kan det ju bli ändå. De flesta i Sverige pratar idag engelska. Det kan också vara ett fantastiskt tillfälle att få använda sin engelska. Med många av dessa engelskspråkiga kompetenser finns många gånger också andra språk som kan användas med internationella kontakter man har eller faktiskt till och med knyter just för att man fått in mer kunskap i verksamheten. Charlotte fortsätter:

– Självklart är svenskan viktig om man har kommunikation där svenska krävs men frågan är om den verkligen är ett krav eller om det faktiskt går ändå. Inom vissa områden är det svårt att rekrytera och om man snabbare kan få rätt person på rätt plats genom att till exempel låta någon annan inom verksamheten prata svenska när det behövs kan man vinna mycket tid. Kanske behöver den som jobbar inom IT bara engelska och klarar sig bra med det. Många av våra svenska företag har ju idag engelska som koncernspråk. Vad är viktigast för dig vid nästa rekrytering?

Skapa en känsla av tillhörighet

En viktig del i att öka mångfalden handlar om att skapa en känsla av tillhörighet. Emily Danborg förklarar sin syn på ämnet:

– Två begrepp som diskuteras allt flitigare inom HR och rekrytering är tillhörighet och inkludering. Kort sammanfattat brukar det beskrivas som att ”att bli inkluderad är att bli bjuden till festen. Att känna tillhörighet är att bli uppbjuden till dans”. Det som beskrivs är de nästföljande stegen som krävs när vi pratar om jämställdhetsarbete. Det räcker inte med att ha en jämställd arbetsstyrka, eller en bra blandning på folk med olika etnicitet, könsuttryck, religion etc. Vi måste också se till att alla får vara en del av hur organisationen styrs och utvecklas. Att bygga den här typen av inkludering kräver ett ledarskap som är uppmuntrande och lyhört, men framför allt införstått med hur otroligt viktigt det är med olika röster, olika synsätt och framför allt hur vi lyssnar och tar in varandras olikheter. Om en organisation jobbar aktivt för att dess anställda ska känna sig både inkluderande och att de är trygga nog att kunna bjuda på sina åsikter, erfarenheter och förslag – så kommer sagda organisation också att märka att folk stannar kvar längre, att de får ett genuint utbyte av sina kollegor men också, enligt vad forskningen visar, finna innovativa och modiga sätt att ta sig an olika utmaningar.