Omstrukturering på IT-marknaden: “fler väljer konsultlivet framför traditionell anställning”

Vad har hänt inom IT- och techbranchen så här långt under 2023 och vad kan vi förvänta oss under det kommande halvåret? Vi har pratat framtidsspaningar med Wise IT:s VD Mathias Linarfve och får här ta del av hans tankar på omvärldsläget och vad som händer på marknaden just nu.

Att ekonomin och omvärldsläget har en inverkan på alla branscher råder det inga tvivel om. För många företag kan läget just nu kännas osäkert och vi är många som funderar på hur länge konjunkturen kommer att vara nedåtgående. Detta har skapat en försiktigare marknad, vilket i sin tur återspeglas i viljan hos de svenska företagen att anställa IT- och techkompetens.

– Manpowers sysselsättningsbarometer för perioden visar tydligt att just IT och tech uppvisar en av de större nedgångarna jämfört med andra kompetenskategorier. Däremot upplever vi på Wise IT att det totala behovet av IT- och techkompetens är fortsatt ökande. Vi ser att många väljer att använda sig av konsulter istället för att anställa själva. Denna “omstrukturering” av kompetens på marknaden tror vi kommer hålla i sig tills dess framtidsutsikterna blir något ljusare, säger Mathias Linarfve.

Fortsatt ökat kompetensbehov inom IT- och tech

Trots en långsammare start på året ser Mathias ändå positivt på utvecklingen de kommande 6-12 månaderna.

– Totalt sett tror vi ändå att marknaden för IT- och techkonsulter kommer att fortsätta att växa och utvecklas fint, om än i något lägre takt än under 2022. Digitaliseringens fortsatta utveckling, det geopolitiska läget och förändrade beteenden i hur vi arbetar, driver på en fortsatt ökad användning av bl.a. molnbaserade teknologier, AI, maskininlärning, blockchain och cybersäkerhet. För att gå med vinst på de senaste årens investeringar vill många slutföra det man påbörjat, vilket leder till att vi ser en fortsatt stor efterfrågan på kompetens inom dessa områden, säger han.

Efterfrågan på och utbud av traditionella anställningsformer minskar

Enligt Mathias sker det en omstrukturering av kompetens på marknaden där IT- och techkompetens kan delas in i två grupper: de som eftersöker en linjeanställning i mer traditionell bemärkelse, och de som som tvärtemot inte kan tänka sig en sådan typ av anställning.

– Vi tror att omstruktureringen av kompetensmarknaden kommer att fortsätta och innebära att företagen behöver tänka till när det gäller sin kompetensförsörjning inom IT och tech, både ur ett strategiskt- och taktiskt perspektiv. De kandidater som aktivt efterlyser en mer traditionell linjeanställning är just nu försiktigare med att röra på sig, samtidigt som antalet annonserade jobb kraftigt har sjunkit. Den andra gruppen är de kandidater som vill vara konsulter och utgörs i större utsträckning av både ”giggare” och anställda konsulter. Generellt ökar denna grupp sin andel av den totala kompetensmarknaden och efterfrågan av deras tjänster ökar likaså, säger han.

Våga rekrytera trots läget

Till sist passar Mathias Linarfve på att dela med sig av sina bästa råd till företag och organisationer som behöver rekrytera IT- och techkompetens, men som känner sig osäkra på grund av världsläget.

– Om vi på Wise IT skulle ge några råd till företag och organisationer som vet att de kommer behöva IT- och techkompetens i en någorlunda närtid så är det att våga passa på. Möjligheten att anställa talanger som man var mer eller mindre chanslös på för något år sedan finns faktiskt just nu. När alla generellt sett är lite mer försiktiga kan det vara läge att själv trycka på gasen när det kommer till er egen rekrytering, säger han.

Passa på att hitta en partner inom kompetensförsörjning som är specialister på att utarbeta former, metoder och formalia för ett vasst partnerskap.

– På så sätt är man verkligen redo när det är dags att köra igång på riktigt igen, avslutar Mathias.