Linda Mukka: Kommer vi se fler svenska företag som rekryterar över regiongränserna efter pandemin?

När vi nu sakta men säkert börjar ta oss ur den värsta fasen av pandemin är det inte för att återgå till det som var innan. Något många har fått upp ögonen för är att det faktiskt har gått ganska bra att arbeta med kollegor som inte befinner sig i samma rum, eller ens samma stad. Visst har det krävt lite omställning och nya tankesätt! Men på det stora hela verkar många kunna skriva under på att det har gått rätt smidigt. Det faktum att det har gått så pass bra gör att många vågar tänka nytt. Vi har träffat Linda Mukka på Wise IT som dagligen träffar massvis med svenska företag för att lyssna in vad hon har för spaningar!

Linda tycker sig se att allt fler företag öppnar upp för att rekrytera kandidater från fler orter! Företag som har kontor i flera svenska städer begränsar nu inte rekryteringen till ett av kontoren bara för att rekryterande chef eller resterande team befinner sig på ett specifikt kontor. Numera finns stora möjligheter att söka kandidater i alla städer som företaget har kontor i. Det verkar företagen ha förstått och vilja utnyttja.

Hon upplever att en rekryterande chef som tidigare har uttryckt att ”vi behöver en tekniker till Stockholm”, idag istället säger ”vi behöver en tekniker, det spelar ingen roll om den personen vill jobba från vårt kontor i Stockholm, Göteborg eller någon annan stad där vi har kontor”. Däremot är det fortfarande ett fåtal företag som säger ”jobba varifrån du vill”, utan det handlar om ”kom till något av våra kontor”. Kanske kommer även detta förändras framöver?

Ökade chanser till lyckade rekryteringar genom att slopa begränsningar kopplat till region

Linda upplever att många företag nu hittat sätt för att leda och bygga kultur även på distans. När organisationer efterfrågar kompetens är därför inte den fysiska platsen längre lika viktig. Chef och teammedlemmar behöver inte längre verka från samma kontor för att få till lyckade samarbeten och goda resultat.

Många har börjat upptäcka fördelen med att bredda sina upptagningsområden. Framförallt i roller där det är svårt att hitta bra kandidater. Vid svåra roller hör det inte till ovanligheten att man får vara glad om man hittar en bra kandidat. Genom att söka i fler städer öppnas möjligheten till att hitta fler bra kandidater upp. På så sätt ökar chansen till en riktigt lyckad rekrytering. Att ett team sitter uppdelat på olika kontor eller att chef och medarbetare inte jobbar från samma stad behöver inte längre medföra några negativa konsekvenser.

Tyngre specialistroller och IT-driftsbolag leder vägen

Än så länge är det i första hand när det kommer till tyngre specialistroller Linda ser den här trenden. Roller där kompetensen är svår att hitta. Det sker inte i samma utsträckning när det kommer till supporttekniker och helpdesk, där kvarstår en tydligare koppling till var och ett av kontoren. Många tar till att leta i fler städer när de först gjort ett försök i en stad utan att lyckas och då vill öppna upp för fler möjligheter. Vartefter att företagen märker att det fungerar bra att jobba mindre regionbundet kommer vi troligen se mer av detta fenomen redan i början av rekryteringsprocesser.

En annan spaning är att de företag som än så länge ligger i framkant när det kommer till detta är framförallt de stora IT-driftsbolagen. Det är organisationer som har kontor på flera orter och utspridda team redan idag. Det är nog bara en tidsfråga innan detta är något vi kommer få se mer av även hos andra typer av bolag.

Våga tänka nytt i höstens rekryteringar

Lindas tips till dig som ska anställa IT-specialister under hösten är att våga bredda dina rekryteringar! Kan personen jobba från något av företagets andra kontor? Eller kan personen rent av jobba helt på distans? Genom att våga leta på fler orter ökar chansen att ni hittar fler bra kandidater att välja bland.

Något som är säkert är att alla företag bör börja ställa sig frågan kring hur de förhåller sig till uppdelningen av regioner? Kan man tjäna på att börja sudda ut gränserna mellan de olika kontoren? Vilka lärdomar om att leda på distans kan vi plocka med oss efter ett och ett halvt år av hemarbete?

Linda Mukka
Business Manager, Wise IT

Linda Mukka, idag Business Manager på Wise IT, har en lång bakgrund av att arbeta med både IT-rekrytering och IT-konsulter. Linda brinner för branschen och hon har en stor passion för att identifiera sina kunders behov och skapa skräddarsydda lösningar, oavsett om det handlar om konsulter, rekrytering eller att dela med sig av råd och spaningar kring vad som händer på marknaden. Hon är nyfiken och möter dagligen massor av svenska företag vilket gör att hon är snabb på att snappa upp förändringar på marknaden.