IT-Pulsen: 76 % av cheferna inom IT ser inte svenska som ett krav

Mer än hälften av de som arbetar inom IT i Sverige har idag kollegor med engelska som arbetsspråk. Det är också på dessa arbetsplatser där man är mest benägna att rekrytera fler kollegor som inte nödvändigtvis behöver kunna svenska. Organisationens egna engelskkunskaper och krav från användare och kunder är de största hindren. Det visar den senaste IT-Pulsen från Wise IT, som undersöker hur engelska som arbetsspråk kan öppna upp kompetensbristen.

Svårigheter att hitta rätt kompetens fortsätter vara ett hinder för att organisationer ska kunna växa och utveckla verksamheten. Med svenska som språkkrav begränsas möjligheterna ytterligare. Wise IT har i höstens upplaga av IT-Pulsen undersökt hur chefer och medarbetare inom IT resonerar kring att öppna upp för engelskspråkiga kollegor.

– Svaren i undersökningen visar att 76 % av cheferna inom IT kan tänka sig att rekrytera engelskspråkiga IT-medarbetare. De som redan provat är de som är mest positiva, vilket visar att det här är en bra väg att gå för att möta kompetensbristen, säger Mathias Linarfve, VD på Wise IT.

Respondenterna lyfter många fler fördelar än att engelska som arbetsspråk är ett sätt att lättare hitta rätt kompetens – till exempel bättre gruppdynamik, mångfald och en inkluderande kultur och miljö. Bland utmaningarna är de allra flesta svaren relaterade till andras brister på kunskaper i engelska och många lyfter att kollegor känner sig obekväma. Vanliga svar är också att användare och kunder förväntar sig eller ställer krav på svenskkunskaper.

– Vi möter många organisationer som just nu resonerar kring hur de på bästa sätt kan överbrygga utmaningarna och ta klivet över till att våga stryka svenskkunskaper i kravprofilen. Går det att kompetensutveckla befintliga medarbetare? Hur kan man arbeta med kultur och gemenskap? Hur krävande är det att översätta svensk dokumentation? Drivkraften bakom att vilja prova är i de allra flesta fall jakten på IT-kompetens som kan utveckla verksamheten och skapa tillväxt, säger Mathias Linarfve.

Undersökningen besvarades av ca 200 respondenter som arbetar inom IT & Tech, varav de flesta har personalansvar. Den spreds via LinkedIn samt i Wise IT:s nätverk.