Hjälp! Ska vi rekrytera IT-kompetensen inhouse eller outsourca?

Den digitala transformationen skapar ett skriande behov av ny kompetens inom IT. De närmsta åren kommer vi att kunna se hur en skiljelinje dras mellan de bolag som lyckas med sin teknologiska utveckling och de som inte gör det. Det är ingen nyhet att nyckeln till framtida lönsamhet och tillväxt grundar sig i att affärskritisk kompetens finns på plats. Därför är IT-rekrytering och IT-kompetensanskaffning något som borde finnas på allas läppar. Att ha en tydlig plan för hur man hittar IT-kompetensen är helt enkelt ett måste!

Vattendelaren – rekrytera inhouse eller outsourca?

När du ska hitta kompetens inom IT idag finns det huvudsakligen två vägar att gå. Du kan antingen sköta rekryteringarna Inhouse eller så teamar du ihop med en partner som hjälper till. Vilket alternativ som passar er beror på en mängd olika saker, till exempel hur mycket tid och kompetens ni har själva. Här nedan kan du läsa om fördelarna med respektive alternativ.

Fördelarna med att rekrytera inhouse:

  • Du har kontroll

När du rekryterar inhouse har du full kontroll på rekryteringsarbetet och får en annan insyn i hur du kan effektivisera era rekryteringsprocesser.

  • Du kan spara pengar

Om ni kan hitta kandidater via era egna nätverk och ha anställda som jobbar från ax till limpa med rekryteringsprocessen finns det givetvis ekonomiska fördelar med att rekrytera inhouse. Detta förutsätter att rekryteraren har tillräcklig erfarenhet och tid inom sin tjänst att utföra arbetet på ett bra sätt. Dåligt hanterade rekryteringsprocesser är skadliga för varumärket!

  • Du kan göra klockrena internrekryteringar

När man rekryterar inhouse finns det större utrymme att uppmärksamma personer internt som vill vidare i sin karriär. Detta är ofta det absolut bästa alternativet när det kommer till rekrytering eftersom det innebär en minimal uppstartssträcka och ekonomisk investering.

Fördelarna med att outsourca:

  • Du får kompetensen snabbt och riktigt bra kandidater

En partner kan vanligtvis hitta den kompetens ni behöver snabbare än vid rekrytering inhouse. De har redan en god kännedom om marknaden, ett öga för bra och kvalitativa kandidater och är experter på de specifika roller du vill hitta.

  • Du sparar tid

En IT-rekryterare är specialist på att hitta de bästa kandidaterna inom sitt område och hjälper dig med allt ifrån urval, intervjuer, annonser och kvalitetssäkring. Det finns alltså mycket tid och resurser för dig att spara som kan läggas på andra aktiviteter ni är bättre på.

  • Du kan spara pengar vid större volymer

Det är ofta kostnadseffektivt att arbeta med en partner om du har ett större behov. Då kan du få hjälp med rekryteringen i ett större grepp och hjälp att utveckla till exempel nya rekryteringsprocesser, onboardingprocesser eller kulturträningar.

  • Du får tillgång till spetskompetens

Vissa kompetenser kan vara riktigt svåra att hitta för den som inte är van att rekrytera tekniska roller. En partner som är van vid headhunting inom IT hjälper dig att hitta rätt personer så ni inte råkar missa kompetenser som är affärskritiska för framtiden.