Anne Eklöf: Företagen behöver ta ansvar för kompetensbristen

Att det råder kandidatbrist i IT-branschen är ingen nyhet. Vi alla känner till det och tampas varje dag med hur den ska hanteras. Företag jobbar hårt för att vara attraktiva arbetsgivare som lockar till sig talangerna, anlitar de bästa rekryterarna och kämpar hårt för att behålla sina anställda. Men räcker det verkligen? Vad gör vi när vi ändå inte hittar den kompetens som behövs?

Jag tror inte att någon har missat de otaliga larm om hur många tusen IT-specialister som saknas på den svenska arbetsmarknaden. Skolorna kämpar hårt med att utbilda fler men ändå verkar det inte räcka. Alla aktörer på arbetsmarknaden behöver nu hjälpas åt för att komma till rätta med kompetensbristen, det går inte att bara förlita sig på att skolorna ska lösa problemet. Företagen och konsultbolagen behöver hjälpas åt för att hantera kompetensbristen.

Personliga egenskaper allt viktigare

I en bransch där utvecklingen springer på i en rasande takt är de personliga egenskaperna hos medarbetarna allt viktigare. Den sociala förmågan värderas högre än någonsin samtidigt som förmågan att lära nytt är av stor vikt när utvecklingen går framåt. Teknisk kompetens går att träna upp medan de personliga egenskaperna är mer bestående.

Om man går in och läser 10 annonser för IT-roller är det ändå listan på teknisk kunskap som är längst. Vad skulle hända om fler företag vågade stryka några punkter på önskelistan över tekniska kompetenser hos kandidater och istället satsa på riktigt bra intern kompetensutveckling? Troligen skulle det vara lättare att hitta kandidater, de anställda skulle bli glada av all möjlighet till personlig utveckling och kompetensbristen på marknaden skulle minska. Win win helt enkelt. Men är det verkligen så lätt? Nej, troligen inte, men vi måste börja någonstans!

Servicedesken – en av alla IT-funktioner som lider av kandidatbrist

Det blir allt svårare att hitta personer till IT-supporten. Det saknas tusentals personer på Sveriges servicedeskar runt om i landet. Jag träffar varje vecka servicedeskchefer som vittnar om svårigheterna i att hitta och behålla medarbetare. Personalomsättningen är hög trots att lönerna höjs och företagen kämpar för att vara attraktiva arbetsgivare. Jag menar att vi måste börja se oss om efter nya möjligheter för att kunna råda bot på det behov som finns. Trots den stora kompetensbrist som finns är klivet in i IT-branschen fortfarande relativt stort. Det finns många människor som har rätt förutsättningar och driv för att med rätt stöd kunna kliva in i rollen som servicedesktekniker. Varför tar vi inte vara på den potential som finns? Det är dags att vi slutar klaga, kavlar upp ärmarna och börjar göra något åt situationen.

Anne Eklöf
Business Area Manager, Wise IT

Anne har varit verksam inom IT sedan 1995 och har arbetat på stora företag som Ingram Micro, Poolia IT och Telecomputing. De senaste 17 åren har hon arbetat inom konsultbranschen och är idag affärsområdeschef för konsultverksamheten på Wise IT.