5 fördelar med att våga ta in engelskspråkiga IT-medarbetare

Att rekrytera engelskspråkiga IT-medarbetare kommer med fler fördelar än att bara slopa språkkrav för att lyckas hitta kritisk kompetens. I IT-Pulsen ställde Wise IT frågor om fördelar och utmaningar med att ha engelskspråkiga IT-medarbetare i organisationen. Utgångspunkten var att slopat krav på svenskkunskaper kan öppna upp en del av kompetensbristen.

Undersökningen visade att så många som 76 % av chefer inom IT överväger att rekrytera medarbetare med engelska som arbetsspråk. Drivkraften är i de flesta fall att kunna hitta rätt kompetens för att utveckla verksamheten och skapa tillväxt. Men respondenterna lyfte fördelar inom ytterligare fem områden:

1. Bättre gruppdynamik med större mångfald

Team som har en större bredd av nationaliteter, kulturer och olika bakgrunder har också en större bredd av perspektiv. Bredare perspektiv ger bättre gruppdynamik, som för med sig bättre förmåga att lösa problem, bättre beslut och ökad innovationskraft. En homogen grupp riskerar att ha ett mer likartat tankemönster, liknande erfarenheter och liknande förslag till lösningar. På en marknad där innovationskraft, utveckling och lärande är avgörande för konkurrenskraft blir brist på mångfald en begränsning. Och visst är det också roligare att samarbeta i grupper där vi kan hitta fler nya infallsvinklar och komplettera varandra?

“Det blir uppfriskande och förnyande för teamet att få in andra kulturer i arbetsgruppen, det skapar positiv energi.” /fritextkommentar från IT-Pulsen

Hur vet vi det här? En rad studier bekräftar sambanden mellan mångfald, gruppdynamik och bättre affärsresultat. Här sammanställer World Economic Forum många av dem.

2. Mer inkluderande miljö och kultur

På arbetsplatser som arbetar aktivt med inkludering och mångfald värdesätts varje medarbetare som individ – oavsett nationalitet, etnicitet, ålder, religion, kön eller andra olikheter. Det skapar trygghet och en ökad känsla av att kunna vara sig själv, vilket också öppnar upp för att våga bidra med idéer, förslag och synpunkter. En inkluderande miljö och stark kultur bidrar positivt till både trivsel, produktivitet och prestation.

Vi kan också se att allt fler personer, framförallt i yngre generationer, söker sig till värderingsdrivna organisationer som både avspeglar samhället idag och bidrar till att göra det bättre. För att bli mer attraktiv som arbetsgivare är det alltså viktigt att arbeta för ökad mångfald, vilket ibland kan handla om en så konkret sak som att våga slopa språkkrav.

3. Många svensktalande kan redan engelska

Trots att många i undersökningen lyfte att kollegor och chefer kan ha begränsade engelskkunskaper, lyfte också många som fördel att vi generellt är bra på engelska. Vi blir också allt bättre på engelska i arbetssammanhang i takt med att nya generationer kommer ut på arbetsmarknaden och i takt med att vi blir mer vana att navigera i globala miljöer. Ser vi bara till att ge det stöd som behövs för att fånga upp de personer som känner sig obekväma och samtidigt öppnar upp för att vi utvecklas tillsammans och lär genom samarbete, blir steget inte så stort att ta.

It is most people’s second language.” /fritextkommentar från IT-Pulsen

4. Internationellt samarbete och globalisering

Genom att våga ta in engelskspråkiga medarbetare och med det också själva bli mer vana att uttrycka oss på engelska, ligger det närmare till hands att utveckla internationella samarbeten. Det kan vara med kunder, leverantörer och partners. Och öppnar vi upp för engelskspråkiga IT-medarbetare kan vi dessutom öppna upp för att anlita eller anställa medarbetare på distans – med hela världen som kandidatbank!

“Det blir lättare att samarbete i det globala nätverket om vi blir bättre på engelska.” /fritextkommentar från IT-Pulsen

5. IT är redan till stor del på engelska

Inom ett område som IT har vi möjlighet att visa vägen för andra. Här är redan en stor del på engelska: system, dokumentation, onlineforum och så vidare. IT-specialister är vana vid att navigera i engelskspråkiga miljöer och har redan tillgodogjort sig en stor del av den terminologi som behövs för att utföra det dagliga arbetet. Utmaningarna kommer snarare i de muntliga dialogerna inom blandade team och i möten med kollegor och användare som inte har samma terminologi. Många respondenter i undersökningen tog fasta på försprånget som IT-området redan har inom just engelska.

“Tech is mostly in English anyways.” /fritextkommentar från IT-Pulsen

Som avslutning vill vi på Wise IT lyfta ytterligare en fördel: större mångfald ökar också organisationens trovärdighet i relation till kunder och användare. Att ha medarbetare med olika erfarenheter och bakgrunder ger kunskap och perspektiv som gör att vi kan utveckla bättre tjänster eller produkter, och ge ännu bättre service.

Vi vill till sist rikta ett stort tack till alla som deltog i senaste IT-Pulsen. Här kan du som är nyfiken på att fördjupa dig läsa hela rapporten. Tack för värdefulla perspektiv och erfarenheter – vi har alla mycket att lära av de organisationer som redan vågat prova, och som enligt undersökningen gärna fortsätter på samma spår!

Julia Hallberg
Content & Community Specialist, Wise IT

Julia Hallberg har en bakgrund inom både HR och marknadsföring. Idag arbetar hon med digital marknadsföring på Wise IT och håller alltid koll på de senaste trenderna inom IT och Tech. Julia har en stor passion för nätverkande och arbetar ständigt med att bygga Wise ITs härliga community av konsulter och kandidater. Hon har under många år arbetat med att hjälpa organisationer bygga upp sina rekryteringsprocesser med fokus på att minska risken för diskriminering. Mångfald, inkludering och jämställdhet är ämnen som ligger henne varmt om hjärtat.