Sandra Hindskog grundare av Tjejer kodar: ”Karriärväxling stärker inflödet av kvinnor i IT-branschen”

Sandra Hindskog startade kursverksamheten Tjejer kodar tillsammans med Hanna Pettersson. Det började med en vilja att själva lära sig mer programmering men har i dag – sex år senare – resulterat i att fler än 15 000 kvinnor gått deras utbildningar. De har även lett till att de startat utbildningsföretaget Technigo som hjälper fler att växla till en karriär inom IT.

Sandra Hindskog och Hanna Pettersson lärde känna varandra på KTH. När de båda började arbeta med projektledning och design efter utbildningen insåg de att branschen var väldigt mansdominerad och att programmering de lärt sig på KTH snabbt blev utdaterad.

Det var den här insikterna som ledde till att Sandra och Hanna startade kursverksamheten Tjejer kodar och ett par år senare utbildningsföretaget Technigo.

– Vi utvecklade ett 12 veckor långt boot camp inom webbutveckling för att hjälpa branschen få in helt ny kompetens. Det riktar sig till alla som vill byta karriär och börja jobba med IT, säger Sandra.

Många växlar karriär

I dag är omskolar sig ett hundratal personer varje år på Technico och trots att de riktar sig till både kvinnor och män är 90 procent av de som deltar i deras utbildningar kvinnor. Sandra tror att det beror på att de har ett annat sätt att kommunicera på än det traditionella och att många kvinnor känner till Tjejer kodar och tycker om det de gör där.

 – Vi har fokus på det personliga och vill visa att en programmerare inte behöver vara ett mattegeni som sitter ensam och skriver kod. Det kan vara vem som helst, säger hon.

Snabbt in på ny bana

De flesta som vill byta göra en karriärväxling och börja i IT-branschen är mitt i livet och har en akademisk bakgrund och har gått en lång utbildning. De kan vara allt från lärare till kockar. Därför är de oftast inte intresserade av att sitta flera år på skolbänken igen. De vill gå en utbildning som snabbt får in dem på en ny bana.

– Då passar våra utbildningar väldigt bra. Dessutom bygger vår idé inte bara på utbildning. Vi erbjuder också karriärcoachning, hjälp i intervjusituationer och med att skriva CV, säger Sandra.

Ökar mångfald och jämställdhet

Hon tycker karriärsväxling är positivt när det kommer till mångfald och jämställdhet och ett bra sätt stärka inflödet av kvinnor i IT-branschen. Med tanke på att den takt i vilken tekniken utvecklas kommer detta bara växa tror hon.

–  Den snabba teknikutvecklingen gör att det krävs ny kompetens i många företag. Då måste man räkna med anställa personer som kanske inte tidigare jobbat i IT-branschen. Och det går utmärkt. Det väsentliga är att det finns en personlig drivkraft. Har du den kan du komma långt och det är viktigt att se detta hos den egna personalstyrkan i stället för att rekrytera utifrån.

Hon förklarar:

– Det är svårt att hitta kompetent personal inom IT. Samtidigt är det många som gärna skolar om sig och byter karriär inom företaget. Fördelen med detta är ju att de redan känner bolaget. Då kan man satsa mer på de personerna i stället för att riskera att de säger upp sig och söker sig någon annanstans.

Vikten av livslångt lärande

Sandra tror också på vikten av livslångt lärande. Tycker du det är svårt att få med lärandet i den dagliga verksamheten så börja i liten skala tipsar hon:

– Alla kan dela med sig internt av det de läst eller sett på Youtube. Det finns mycket kunskap att hämta gratis. Det gäller bara att få upp ögonen och dela med sig av det du lär dig. Det är bra att ha ett forum för kunskapsdelning. Vi har till exempel Slack där alla varje vecka ska dela med sig av sådant de snappat upp på olika sätt. Lärande behöver vara konstant och när någon börjar dela med sig så uppmuntrar det även andra att göra detsamma, säger hon.

Sandra Hindskog
Grundare av Tjejer Kodar

Tillsammans med Hanna Pettersson har Sandra Hindskog grundat Tjejer Kodar – en organisation som  är ledande inom kurser och utbildning i programmering för kvinnor i Sverige – samt utbildningsföretaget Technigo som driver intensivkurser i programmering och kompetenshöjande utbildningar för företag. Hon har en utbildning i Medieteknik från KTH och har tidigare jobbat som UX-designer