Rapport | Svenskarnas inställning till distansarbete

Vår inställning till arbete förändras över tid – och som företag behöver vi vara anpassningsbara och flexibla i hur vi ser på anställningsformer och arbetsförmåner för att fortsätta attrahera rätt kompetens. Visstidsanställning, tillsvidareanställning, giggare och distansarbetare eller en kombination av dessa – det finns många sätt att bygga team och hitta talanger idag.

Tillsammans med Wise Consulting och Svenska nomader ville vi på Wise IT ta reda på svenskarnas inställning till distansarbete. Vi har därför kartlagt viljan att arbeta på distans samt vilka förutsättningar som idag finns för att kunna göra det.

Ta del av resultatet här!