Ny undersökning visar: Employer Branding nyckeln till framgång inom rekrytering

Under våren 2022 genomförde Universum en undersökning för att ta reda på hur ledare inom Employer Branding och rekrytering konkurrerar på en kandidatmarknad som påverkats hårt av senaste årens händelser. Parallellt har man även undersökt vilka strategier dessa ledare använder för att navigera den aktuella kandidatbristen och vad som är viktigt att ta med sig in i strategiarbetet 2023. Vi har pratat med Linda Ortbrink, IT Recruitment Consultant på Wise IT, och fått ta del av hennes spaningar från IT-branschen.

En rekryteringsmarknad i kris

Enligt Universums undersökning pekar trenden på att rekryteringskrisen kommer att fortsätta under 2023. Som en effekt av först pandemi och sedan inflation upplever 81% av World’s Most Attractive Employers (WMAE) att rekryteringsförhållandena försämrats. Det har alltså blivit svårare att hitta rätt kompetens, samtidigt som det finns många öppna positioner att fylla då många företag sett en ökning i personalomsättningen sedan 2020.

En stor del av utmaningen ligger i att jobbsökanden och anställda sedan pandemins början ställer hårdare krav på flexibla arbetsvillkor. Företag som är negativt ställda till hybrid- eller distansarbete kan därför ha ännu större problem att lokalisera och anställa rätt kompetens. Speciellt inom IT och tech-branschen menar Linda Ortbrink, IT Recruitment Consultant på WiseIT.

– Min spaning är att kandidater inom IT och tech är i större utsträckning redan vana vid digitala möten och har en annan insikt i system och verktyg. Med det sagt förutsätter de att allt sådant är på plats hos arbetsgivaren. Att jobba remote är för många en självklarhet, säger hon.

Win-win att investera i befintlig personal

Universums undersökning visar att 37% av WMAEs ledare anser att det är av högsta prioritet att investera i sin befintliga personal. Genom att öka möjligheterna för kompetens- och karriärutveckling inom företaget blir det lättare för dem att fylla de positioner som tidigare varit svåra att rekrytera till. Samtidigt bygger sig företaget också ett gott rykte som gynnar både befintlig personal och attraherar ny talang.

En bredare kandidatpool fyller luckorna

Ett annat sätt att göra sig konkurrenskraftig på marknaden är genom att diversifiera sina källor och jobba mot en bredare kandidatpool, menar WMAE. Och med mer diversa målgrupper menar de inte bara faktorer som kön, etnicitet och ålder, utan också geografiskt läge och akademisk bakgrund.

– Just när det kommer till IT och tech är kandidater ofta mycket uppvaktade eftersom de besitter eftertraktade kompetenser. De vet om sitt värde i kapital och kan kräva en god lön och attraktiva villkor för att vilja flytta på sig, vilket bidrar till att rekryterare kan behöva bredda sina kandidatpooler ytterligare, säger Linda Ortbrink.

En bredare kandidatpool innebär också att rekrytera flera typer av arbetare. Allt fler företag tar idag hjälp från frilansare, deltidare och gigarbetare. 36% av WMAE använder sig idag av frilansare och ytterligare 22% har planer på att arbeta med dem framöver. Dock trycker många av WMAEs ledare på att det är viktigt att ha en strategi för hur dessa samarbeten ska gå till för att det faktiskt ska fungera.

Rätt mindset krävs för en hybrid arbetsplats

Med nya arbetsformer krävs inte bara att företaget ställer om vissa processer, utan också att de anställda har rätt mindset. Med den hybrida arbetsplatsens framsteg har Universum sett en förändring i vilka värderingar och egenskaper arbetsgivare letar efter när de rekryterar nya medarbetare. Under 2022 letade WMAE främst efter kandidater med hög samarbetsförmåga, stort kundfokus och bra problemlösningsförmåga. Inte långt efter hamnar attribut som hög integritet och etik, samt öppenhet för diversifiering.

Datadriven Employer Branding ett måste för att rekrytera rätt

WMAEs ledare är överens om att datadriven Employer Branding är en nödvändighet för att kunna konkurrera på dagens kandidatmarknad. Med den stundande rekryteringskrisen och allt mer begränsade kandidatpooler är data viktigare än någonsin för att kunna attrahera ny talang. Dock menar ledarna att många företag fortfarande ligger efter i att faktiskt prioritera och investera i detta.

Viktiga kärnvärden på en förändrad marknad

81% av WMAEs ledare anser att diversifiering och inkludering är viktigt i dagens arbete med Employer Branding. Strax därefter hamnar meningsfulla syften och innovation på listan över kärnvärden som behövs för att konkurrera på en marknad där många företag idag kämpar med att sticka ut från mängden. Återigen är det pandemin och inflation som till stor del ligger bakom ett ökat behov av meningsfulla arbetsroller där de anställda känner att deras arbete räknas. Och med högre krav på arbetsgivaren kommer högre krav på företagets Employer Branding.

Employer Branding viktigare än någonsin

Efter snart tre år av att försöka hitta rätt kandidater på en minst sagt turbulent rekryteringsmarknad har WMAE så smått börjat återfå sitt fotfäste. Dagens arbetsliv har helt andra krav och regler företag måste rätta sig efter för att inte hamna efter. Slutligen sammanfattar Universum sin rapport med fem punkter att ta med sig i rekryteringsarbetet framöver.

  • Leta efter kompetens och mindset. Samarbete, integritet och etik är viktigast på den hybrida arbetsplatsen.
  • Meningsfullt arbete gör att anställda stannar kvar.
  • Flexibilitet skapar en hållbar pipeline för kandidater. Kom ihåg att vad som är viktigt idag kanske inte är lika viktigt imorgon.
  • Det kommer alltid finnas roller som är svåra att fylla. En bredare kandidatpool behöver vara en viktig del i sourcing-strategin.
  • Employer Branding är en nyckelfaktor i att stå ut på dagens konkurrensdriva rekryteringsmarknad.

Om undersökningen

I undersökningen deltog 1656 ledare från 75 länder och 35 olika industrier. Deltagarna kommer från 60 av de 90 företag som är med på listan över World’s Most Attractive Employers (WMAE).

Linda Ortbrink
IT RECRUITMENT CONSULTANT

Linda är verksam som senior Tech rekryterare hos Wise IT. Hon har med sig 10+ års erfarenhet inom IT/Tech branschen ifrån olika roller inom sälj, rekrytering och tillsättning av konsulter. Linda glöder för att göra skillnad hos bolag genom att förse dem med rätt kompetens och att få bidra till människors nästa drömjobb. Att kunna påverka och vara rådgivande i sina dialoger med kund och kandidat uppskattar hon väldigt mycket. Linda tycker det är positivt och givande att få vara med och påverka i den snabbast växande branschen som påverkar vårt samhälle här och nu och imorgon.