Ny undersökning: Bristande samarbete mellan IT och HR bromsar utvecklingen inom HR-Tech

Digitaliseringen har pågått länge nu! Alla branscher och yrkesgrupper kämpar för att hänga med och för att utnyttja fördelarna av digitaliseringen till max. Helt naturligt så har alla branscher kommit lite olika långt. Wise Consulting har nu gått ut med en undersökning för att ta reda på hur långt HR-Sverige har kommit i sin digitaliseringsresa. Vi har tagit del av rapporten och kommer dela med oss av några av de fynd som gjordes i undersökningen.

Vill du ta del av hela rapporten finns den att ladda ner här. 

Här befinner sig HR-Sverige idag

Samtliga respondenter ombads att uppskatta hur långt de kommit i digitaliseringen av HR-processer. Svaren visar att de mellanstora företagen (50-249 och 250-999 anställda) har kommit längst medan de små företagen med 0-49 anställda har kommit kortast på sin digitaliseringsresa. Att de mellanstora bolagen är de som kommit längst tros bero på korta beslutsvägar, få systemintegrationer att ta hänsyn till, vilket bidrar till smidigare implementationer. Undersökningen visar även att Sveriges VD:ar anser att HR-Tech är ett viktigt område att utvecklas inom, ingen respondent inom kategorin VD svarade att de avvaktar med utvecklingen inom HR-Tech. Av alla respondenter uppger 63% av alla inom HR att HR-Tech står högt upp på agendan.

Vad bromsar digitaliseringen inom HR

Så, om så många nu anser att HR-Tech är så pass viktigt, vad är det då som bromsar utvecklingen? En av de främsta anledningarna uppges vara kostnader, 42% av respondenterna inom HR uppger det som en anledning medan endast 20% av VD:arna uppger det som anledning. Så här säger Li Hjelte som är HR-konsult på Wise Consulting om detta:

– Det är stora kostnader och investeringar som behöver göras men om vi räknar på tiden vi sparar till att göra annat med ett mycket högre värde landar oftast matematiken till vår fördel. Kortsiktiga besparingar kan istället bli kostsamma på sikt, när vi riskerar att halka efter och missa den automatisering som digitaliseringen medför.

En annan anledning är kompetensbrist, om det fortsätter Li berätta:

– Vi på HR måste omfamna detta och utmana oss själva vad gäller rekrytering till våra egna team. Techintresset bör värdesättas mycket högre än det gjorts tidigare. Dessa kompetenser är otroligt viktiga när vi tar oss an den digitala utvecklingen. Med det sagt är vår kompetens kring det mer traditionella fortfarande lika viktigt, initiativen inom HR-Tech handlar framförallt om att frigöra tid för oss inom HR att fokusera på det vi är bra på och ge oss möjligheten att fatta datadrivna beslut.

HR och IT behöver samarbeta mer

För att företag ska nå ett framgångsrikt HR-Techarbete krävs även ett starkt samarbete mellan HR och IT. Ungefär 30% av respondenterna uppger att arbetet bromsas upp av bristande samarbete mellan de två avdelningarna. Intressant att notera är att respondenter inom både HR och IT uppger detta som en bromsande faktor. Wise Consulting kommenterar detta: ” Hur samarbetet mellan HR och IT bör se ut, vem som ansvarar för vad och när, vilka förväntningar som finns på varandra och när vi behöver involvera varandra i olika processer är inte glasklart. Kanske kan vi till och med sticka ut hakan och säga att det funnits och fortfarande finns en ”vi och dem-approach” i organisationen? Och att denna inställning bottnar i gamla traditionella arbetssätt & strukturer samt roller? Eftersom den digitala utvecklingen tagit stora steg framåt och att takten ökar exponentiellt behöver HR och IT bli bättre på att stanna upp, höja blicken och se helheten för att kunna se vilka gemensamma beröringspunkter som faktiskt finns.”

Om undersökningen

421 respondenter svarade på undersökningen. De flesta av respondenterna jobbar inom HR men även kategorierna VD, Ekonomi, marknad/kommunikation, IT och annat finns representerade.

Vill du ta del av hela rapporten finns den att ladda ner här.