”Jag valde att bli giggare för att få ett mer flexibelt schema”

Arbetsmarknaden är i ständig förändring och gigekonomin har varit på tapeten i flera år. Inom alla branscher ökar antalet konsulter och IT är inget undantag. I och med detta så sker det en naturlig förändring i hur vi samarbetar med konsulter, och företag som inte redan anpassat sig behöver göra det. IT, som är en kritisk kompetens för att klara av digitaliseringen, har högt tryck vilket i sin tur leder till kompetensbrist. Pernilla Hulth har arbetat som konsult sedan 2000, både som anställd konsult och även som egen anställd. För Pernilla var konsultyrket en självklar väg att gå. Efter föräldraledigheten så ville hon ha ett mer flexibelt schema, även om att vara anställd har sina fördelar.

Även om jag gillar att vara en del av ett sammanhang, ha en chef att luta sig mot när det blåser och ha kollegor att arbeta tillsammans med, så uppskattar jag känslan av att inte behöva rapportera till fler än kunden.” förklarar Pernilla.

Det har skett en förändring i hur företag jobbar och samarbetar med konsulter och giggare. Idag finns det många konsulttunga företag, men det är långt ifrån alla som är erfarna konsultbeställare. Pernilla förklarar att även om många företag satsar på att inkludera konsulterna, och använda deras kunskap för att exempelvis kompetensdela internt, så finns det vissa företag och individer som exkluderar externa konsulter.

Jag arbetade på en plats där personen jag rapporterade till slutade och en ny chef kom in. Från att jag fått vara med på interna möten och tagit del av information som var användbar för att utföra mitt uppdrag så försvann mötesinbjudningar från min kalender och jag blev exkluderad från mycket som denna chef ansåg var för internt

Pernilla förklarar att företag och personer som inkluderar giggarna får mer ut utav samarbetet än de som ser konsulter som externa resurser. Däremot är det inte bara beställaren ansvar att se till att samarbetet fungerar.

Företag med vana konsultbeställare gör att det blir enkelt för mig som konsult att komma in och direkt sätta igång med uppdraget. Men alla företag har inte erfarenhet av att ta in en konsult och då ligger mycket ansvar på mig att ta reda på vad målet är och vilka förutsättningar som finns för att klara av uppdraget. En konsult behöver kunna fråga, utan att ifrågasätta. Som konsult behöver jag också våga utmana kunden i att tänka nytt och kanske ta en annan väg än vad de från början kanske hade tänkt

Pernilla har under årens gång lärt sig vikten av att visa en ödmjukhet, även om hon är expert inom sitt område. Självklart ska en konsult säga vad hen tycker, tänker och känner men det är viktigt att bygga upp det på fakta. Det är då kunden får förtroende för konsultens expertis.

Ett tips för alla nya frilansare och giggare är att försöka tänka vad som är bäst för kunden kopplat till kundens affär, mål och visioner. Ibland kan man bli ”kidnappad” av någon som har en egen agenda. Det kan vara känsligt att hantera, men att peka på mål och visioner är aldrig fel

Hur ser framtiden ut för konsulter och giggare?

Ord som giggare och gig-ekonomin är inget Pernilla direkt identifierar sig med då hon varit konsult så länge, men hon ser fördelarna med att allt fler blir frilansare.

”Ju fler som blir giggare, desto fler vana beställare och bättre samarbeten. Det skapas också allt fler partnernätverk och samarbetspartners. Det är bra sätt för oss som är konsulter och egen företagare att snabbt komma ut i nya och spännande uppdrag. Att få ett flexibelt schema där balansen mellan privat- och arbetslivet fungerar samtidigt som du får prova på nya branscher är största anledningen till att jag valde att bli egen konsult.”