94% av IT-specialisterna vill ha möjlighet att jobba hemifrån

Ett och ett halvt år av hemarbete är över! Eller? Våra vanor och beteenden har förändrats under den här tiden och många har upplevt att livskvaliteten höjts när flexibiliteten i livet ökat och pendlingstiden minskat. Många vill nu inte gå tillbaka till heltidsarbete från kontoren trots att rekommendationerna snart tillåter det. People&Tech har frågat IT-specialisterna hur de vill jobba när rekommendationerna om hemarbete släpper. Och resultaten är tydliga, IT-specialisterna vill ha flexibilitet!

I början av september meddelade regeringen att rekommendationen om hemarbete plockas bort den 29 september. Svenska företag har nu ställts inför frågan kring hur de ska hantera situationen när rekommendationerna försvinner. Vissa har varit tydliga med att de vill att de anställda ska komma tillbaka till kontoren medan andra kommer fortsätta tillåta distansarbete i olika grader. Men handlar det bara om vad företagen vill? På en arbetsmarknad där kandidatbristen är stor kan kandidater och anställda sätta press på företagen kring att få arbeta på de vis som de trivs bäst med. Men vad vill egentligen kandidaterna? Vi har frågat över 900 IT-specialister hur de vill arbeta och vad de värdesätter när de väljer arbetsgivare.

IT-specialisterna vill ha möjlighet att jobba hemifrån

Över 94% av alla tillfrågade uppger att de i någon utsträckning vill ha möjlighet att arbeta hemifrån. Den största andelen, 78%, ser att de helst vill kombinera arbete på kontor med arbete hemifrån, medan 15% av de tillfrågade endast vill arbeta hemifrån.

När vi ber respondenterna berätta om hur deras tankar går delar många med sig av att de ser att möjligheten till hemarbete ger en ökad livskvalitet. Familjer får mer tid tillsammans och en vardag med mindre stress. Tid som tidigare ägnades åt att pendla kan nu spenderas med familj eller på fritidsaktiviteter. Många lyfter värdet av att det är lättare att hinna med att träna de dagar då de arbetar hemifrån.

”Livspusslet blir så mycket enklare för mig med minst 2 dagars jobb hemifrån per vecka. Det ger också mer värdefull tid med familjen. Helt enkelt många små faktorer som bidrar till en stor ökning av livskvalitet. Jag anser också att min produktivitet i arbetet ökat. Jag tror det kommer vara svårt för företag (med utförbart arbete på distans) att få in folk till kontoret 100% igen. Jag tror att det bästa är att låta de anställda jobba flexibelt, men att se till att det finns möjlighet att jobba från kontoret, och skapa naturliga incitament för att komma in till kontoret och träffas. Då tror jag att det kommer leda till en bra balans av hem-/kontorsjobb.”

Inte helt förvånande är det även många som lyfter minskad miljöpåverkan som en faktor till varför de vill arbeta hemifrån.

”Recognize how my daily actions impact the environment, so I strive to minimize such impacts at home and work. By working at home, I not only complete my tasks more efficiently, but I also significantly reduce fossil fuel consumption, carbon emissions, and other greenhouse gases. Plus, I help the company achieve its environmental stewardship goals by reducing energy use and overall waste.”

Faktumet att de upplever att de får mer gjort och blir effektivare hemifrån är något många trycker på. Samtidigt som flera fördelar med att arbeta hemifrån lyfts är det också många som poängterar vikten av att även träffa sina kollegor fysiskt ibland. Det tillför ett stort värde för samarbetet och kreativiteten inom team att ses.

”Val av arbetsplats (hemma eller distans) påverkas av vad som är på min agenda. Egen administration och vissa sorts möten funkar bättre att göra på distans än på kontoret. Jag blir mer effektiv och slipper lägga tid på resor. Arbetsuppgifter som kräver samarbete, närvaro och kreativitet (workshops, planeringsdagar etc.) gör jag med fördel på kontoret eller annan gemensam lokal.”

Med ökad möjlighet till distansarbete får inte längre avstånd lika stor betydelse. Arbetsgivare kan söka medarbetare som bor långt bort och kandidater behöver inte begränsa sitt jobbsökande utifrån pendlingsavstånd

”Efter att det blev mer självklart att jobba hemifrån öppnades arbetsmarknaden upp mer. Det känns som jag har hela Sverige som arbetsplats istället för några mil i omkrets.”

Även om den stora massan av IT-specialister önskar en flexibel vardag med möjlighet att kunna arbeta hemifrån svarar 5,8% av de tillfrågade att de gärna återvänder till kontoren på heltid. Det kommer bli viktigt att arbetsgivare som väljer att erbjuda hemarbete även ser till att tillgodose behoven för de som inte upplever att hemmet utgör en god arbetsmiljö.

”Kontoret är bäst ur alla synvinklar, jobba på distans är värdelöst: dålig ergonomi, dålig ekonomi och mentalt påfrestande (svårt att fokusera) eftersom som hemmet förvandlas till ett fängelse.”

Dagens industri publicerade nyligen en artikel om en liknande undersökning. I den undersökningen hade ca 1000 personer tillfrågats via LinkedIn (olika roller och branscher). De resultaten visade att 41% av respondenterna vill tillbaka till kontoren på heltid. Det är värt att belysa att de två undersökningarna tyder på att det finns stora skillnader mellan hur IT-specialister och övriga på arbetsmarknaden ställer sig till distans-/kontorsarbete. Kanske går det därför inte att ha samma policy för alla avdelningar på ett bolag för att vara en attraktiv arbetsgivare?

Flexibiliteten väger tungt vid val av arbetsgivare

Vi frågade även IT-specialisterna vad de ser är de viktigaste faktorerna när de väljer arbetsgivare (varje person fick möjlighet att välja upp till 3 faktorer). Och även på denna fråga talade resultatet sitt tydliga språk, IT-specialisterna vill ha flexibilitet. Över 54% av de tillfrågade rankade flexibilitet och att kunna välja varifrån de vill arbeta som en av de viktigaste faktorerna när de väljer arbetsgivare. Lön kommer först på tredje plats med 45% rösterna.

 

Sharmin Atroushi, konsultchef på Wise IT vittnar om att hon tydligt märker att flexibilitet numera värderas högre än hög lön av många kandidater.

– Jag hade en kandidat i en process för en kund som ligger utanför stan (30 min pendling). Han erbjöds 2500 kr mer i månadslön men fick bara jobba hemma 1-2 dagar/veckan. Han valde att tacka nej till uppdraget och stanna kvar där han är idag eftersom de erbjuder honom fortsatt hemmajobb på 100 % efter 1 oktober. Det som han övervägde var tiden med familjen och bara koppla upp datorn hemma samt kostnaden för sl-kort.

Respondenterna i undersökningen visar tydligt att Sharmins kandidat inte är ensam om att tacka nej till arbetsgivare som inte kan erbjuda en tillräckligt stor flexibilitet.

”Om inte möjlighet ges till distansarbete kommer jag inte välja den arbetsgivaren”

”Distans är nödvändigt långsiktigt. Därför är det viktigt att anamma det tidigt. Vill en arbetsgivare behålla kompetens måste de vara flexibla och anta en kultur där det fungerar. Gärna hybrid för de som föredrar kontor. Anledningar varför distans är kung är att det minimerar resor. Man spar tid, pengar och framförallt miljö.”

Resultaten talar sitt tydliga språk! Vill du attrahera IT-specialisterna behöver du möta deras krav på flexibilitet.

(Citaten som lyfts i artikeln har lämnats anonymt i undersökningen)