700+ kvinnors upplevelser av IT-branschen! Så skapar du en arbetsplats där alla trivs

Tjejer kodar är ett av Sveriges största nätverk för kvinnor med ett teknik- och programmeringsintresse. Organisationen grundades av Hanna Pettersson och Sandra Hindskog som brinner för att inspirera fler kvinnor att testa på programmering. Att IT-branschen är en mansdominerad bransch är ingen nyhet, men hur är det att vara kvinna i IT-branschen? Tjejer kodar har frågat över 700 kvinnor och icke-binära om deras upplevelser från IT-branschen.

För att ge en tydlig bild av hur det är att vara kvinna eller icke-binär i den mansdominerade IT- och Tech-branschen gick Tjejer kodar ut och frågade över 700 kvinnor och icke-binära om deras upplevelser. Rapporten visar tydligt att det finns mycket kvar att göra innan vi har en IT-bransch där alla har samma möjligheter och trivs (hela rapporten finns att ladda ner här). Vi kommer lyfta upp några av de fynd som gjordes samt ge dig som arbetsgivare tips på hur du kan arbeta för att skapa en inkluderande arbetsplats.

Det är inga orimliga krav kvinnor och icke-binära inom IT har på sina arbetsgivare. Resultaten kan sammanfattas till att de vill ha en givande vardag där de får utvecklas, jobba med spännande arbetsuppgifter och känna sig inkluderade och rättvist behandlade.

Kompetensen ifrågasätts

En av frågorna som ställs till respondenterna var: Har du någonsin upplevt att personer på din arbetsplats ifrågasätter din kunskap eller inte tar din expertis på allvar i högre grad än personer av motsatt kön? Varav 53% svarar att de har upplevt det. Att ständigt känna att ens kompetens ifrågasätts gör det svårt att bygga upp ett starkt självförtroende. En av respondenterna beskriver sin upplevelse:

“En annan utmaning är att bygga upp mitt självförtroende i en bransch där jag känner att jag behöver bevisa att jag duger (mansdominerad bransch, jag är kvinna).”

Alla verksamma inom tech-branschen behöver ta ett gemensamt ansvar för att se till att kvinnor och icke-binära känner sig inkluderade på sina arbetsplatser, upplever att de har utvecklingsmöjligheter och inte särbehandlas på grund av sitt kön. Innan vi går vidare till hur man kan jobba för en förbättring lyfter vi några citat till:

“På grund av min unga ålder och mitt kön känns det som att jag inte finns med i potten för att göra karriär på min arbetsplats. Jag frågar om utbildningar och mera ansvar men den chansen får en annan man i min närhet. Många kommer till mig för utbildning, vägledning och sedan tar de min kunskap och förmedlar den som sin egen. De avancerar och jag står kvar.”

“…Att bli tagen på allvar av äldre män, det är alltid de som ska ’sätta mig på plats’. Det är väldigt vanligt att jag möter en ’lilla gumman-attityd’.”

Det kan kännas dystert att ta del av resultaten i rapporten, men det jag vill att ni tar med er är att det finns en stor förbättringspotential! Om vi alla hjälps åt och bestämmer oss för att göra skillnad har vi en ljus framtid att gå mot där alla har samma förutsättningar i arbetslivet, oavsett kön. För att göra förändringen så smidig som möjligt har Tjejer kodar tagit fram en checklista att ta hjälp av.

Checklista för en inkluderande arbetsplats

Mät

✓ Sluta gissa. Gör en anonym undersökning bland alla dina medarbetare där du undersöker hur dina medarbetare upplever sin situation.

✓ Räkna vilka som talar på möten och vilka som har höga positioner, löner och förmåner.

Synliggör

✓ Var transparent med svaren från undersökningen så att personer inte känner sig ensamma med sin situation. Visa att ni nu tänker agera.

✓ Var ligger era prioriteringar, är jämställdhet någonting som får ta plats på ert företag?

Agera

✓ Skapa tydliga mål och delmål för ditt företag tillsammans med dina medarbetade och följ upp löpande.

✓ Inför strukturer på möten och i teamen så att alla får tala och synas.

✓ Inför en tydlig lönestrategi som baseras på meriter och är lika för alla.

✓ Utgå alltid ifrån att alla medarbetare besitter olika bakgrund och kompetens. Använd det också som en del av ditt underlag i all utvärdering, rekrytering eller befodran.

✓ Inför utbildningsbudget eller tid för lärande på arbetstid för alla. Har ni redan en utbildningsbudget? Se till att alla vet att den existerar!

Vill du läsa hela rapporten finns den att ladda ner här.