Så säkrar du upp IT-kompetensen i den digitala transformationsresan!

Visste du att 65% av barnen som går i grundskolan idag kommer jobba i arbetsroller som ännu inte existerar? Dessutom förväntas upp till 70% av dagens arbetsroller att förändras kraftigt eller försvinna helt inom de kommande åren. Automatisering, AI och Machine Learning är tekniker som kliver in och revolutionerar dagens arbetsmarknad. På sikt kommer det resultera i att vi människor kan ägna mer tid åt värdeskapande aktiviteter. Men hur kan vi egentligen lyckas säkerställa rätt kompetens i ett så pass stort förändringsarbete? 

Den digitala transformationen påverkar arbetsrollerna

Om vi backar tillbaka bandet lite grann kan vi börja med att konstatera att alla verksamheter befinner sig i någon typ av digital transformationsresa. En digital transformation handlar hårdraget om att integrera teknologi inom en verksamhets affärsområden för att effektivisera sättet att skapa värde för sina kunder på. Detta ger upphov till nya arbetssätt och påverkar ofta vad anställda förväntas göra i sina arbetsroller. Jag tror att nästan alla kan skriva under på att den digitala transformationen har fått sig en riktigt rejäl skjuts framåt under det senaste året som ställt stora krav på att ställa om till digitala arbetssätt. Att arbeta med digital transformation blir allt viktigare och för de allra flesta är det inte längre ett alternativ att låta bli. Förmågan att hänga med i den digitala transformationen är idag ofta ett krav för att ett företag ska fortsätta vara konkurrenskraftigt.

Stora förändringar skapar behov av ny kompetens

Digitala transformationsresor innebär ofta så pass stora förändringar att nya kompetenser som inte funnits i bolaget tidigare börjar efterfrågas. Visst kan digitala transformationer skilja sig markant mellan olika bolag men allt bottnar i samma sak – medarbetarna. Därför är det nödvändigt att ha en välgenomtänkt strategi för hur man skaffar ny kompetens under den här typen av förändringsarbeten. Det gäller att hålla sig uppdaterad för att hänga med i den tekniska utvecklingen och vilken kompetens som behövs för att driva bolaget framåt. Det är därmed nödvändigt för organisationer att fråga sig i vilken mån de kan kompetensutveckla befintlig personal och vilken typ av kompetens de behöver säkra upp genom att plocka in nya medarbetare.

Hur vill ni säkra upp IT-kompetensen?

Så frågan som återstår för varje bolag att ställa sig är – hur säkrar vi upp IT-kompetensen? Att ha rätt medarbetare med på tåget är nämligen en förutsättning för att gå en ljus framtid till mötes. Därför är det viktigt att fundera på hur ni säkerställer rätt kompetens på rätt plats. Att ställa sig frågan kring vilken kompetens som kommer att behövas framöver är något som alla bolag bör göra med jämna mellanrum, då behovet kommer att förändras i takt med att den digitala utvecklingen går framåt. När ni vet vilka kompetenser ni behöver stärka upp med är nästa steg att fundera på hur ni ska gå till väga för att säkra kompetenserna. Viss kompetens kommer ni med all säkerhet kunna trygga genom att kompetensutveckla era befintliga medarbetare medan det i vissa andra fall kommer att krävas att ni plockar in nya medarbetare som besitter kompetenserna ni behöver. Är ni riktigt duktiga på att hålla koll på arbetsmarknaden för IT-specialister och hur arbetsrollerna skiftar med tiden? Då kanske ni kan ta hand om det själva. Annars finns det alltid hjälp att ta in utifrån!