Så får du till ett framgångsrikt samarbete med en rekryteringskonsult!

Allt fler företag har förstått värdet av att ha rekryteringen kvar inhouse. Ditt företag blir mer både mer proaktiva i sitt rekryteringsarbete och bygger upp en rekryteringsstruktur som fungerar för just er och ert företag. Många saknar däremot kompetensen internt, och det blir allt vanligare att ta hjälp av en expert inom rekrytering för att få snabb och professionell hjälp att bygga upp en rekryteringsavdelning. Men många är fundersamma till just rekryteringskonsulter, och ser det mer som en punktinsats snarare än en kompetensöverförande resurs.  

Men med rätt förutsättning på plats, så kan ni som företag både få en hjälp med exempelvis en rekryteringstopp, samtidigt som man kompetensöverför och utvecklar en långsiktig och hållbar rekryteringsavdelning.

Vad behövs för att både företaget och konsulten ska nå sin fulla potential?

Att ge rekryteringskonsulten rätt förutsättningar för att snabbt kunna sätta sig in i företaget är en av de viktigaste sakerna för ett effektivt samarbete men dock något som många lätt glömmer! Självklart är det till viss del upp till konsulten själv att be om den information som behövs för att denne ska kunna utföra ett bra jobb. Men för att konsulten snabbt ska kunna bidra till verksamheten rekommenderar jag även att ni som företag tänker igenom följande inför start:

  • Säkerställ att ni har ett underlag att lämna över redan första dagen då konsulten kommer in, t e x verksamhetskarta, områdesbeskrivningar och faktiska arbetsuppgifter. Vilka mål och deadlines är det som gäller?
  • Introducera konsulten till relevanta intressenter. Vem ska konsulten faktiskt samarbeta med, såväl internt som externt?
  • Diskutera hur ni önskar att samarbetet ska ske. Vilka förväntningar har du egentligen på konsulten?
  • Glöm inte att beskriva företagskulturen och interna riktlinjer. Vad gäller t e x kring arbetstider, interna möten och dylikt?

Ju tidigare konsulten introduceras till verksamheten desto snabbare kan den bidra. Och med tydlighet kring mål och förväntningar undviks missförstånd, istället kan ni känna er trygga i samarbetet.

Avsätt tid för kompetensöverförning

Många ser en konsult som en tillfällig resurs – vilket det i många fall är. Däremot så bör man som företag tänka ut hur man på bästa sätt kan ”tanka av” konsulten man har inne. Den absolut bästa kompetensutvecklingen är att samarbeta med människor som sitter på kunskap du själv inte gör. Har du personer internt som arbetar med rekrytering? Exempelvis rekryterande chefer eller HR-avdelningen? Passa på att ”utnyttja” rekryteringskonsultens kunskap och avsätt tid för att kompetensutveckla den personalen ni har på plats. Hen kan nämligen sitta på specialistkunskap som inte bara gör dig själv, utan individerna som är anställda på ert företag bättre!