IT-specialister väljer stressfria jobb framför högre lön

Har du koll på vad kandidaterna söker? Då bristen på IT-specialister är stor gäller det att du som arbetsgivare har koll på vad kandidaterna värdesätter vid val av arbetsplats, för att på så sätt kunna möta deras önskemål! Flertalet undersökningar visar på att IT-specialister i allt högre grad värdesätter faktorer som balans och frihet när de väljer arbetsgivare. Men hur skapar man egentligen en arbetsmiljö där stressen inte tar över?

Universums KarriärBarometern visar att seniora på arbetsmarknaden värderar balansen mellan arbets- och privatliv samt flexibla arbetsvillkor mycket högt när de väljer sin arbetsplats. De mer juniora värderar däremot faktorer som är kopplade till deras karriärmöjligheter så som ledare som uppmuntrar deras utveckling, en hög framtida inkomst och en tydlig karriärvägEn tidigare undersökning gjord av Teksystems säger även att 66% av IT-specialisterna har tittat på att byta arbete för att minska stressen. Undersökningen säger att mer än hälften skulle kunna gå ner i lön för att minska stress!

När arbetsmarknaden tillhör kandidaterna är det viktigt att du vet vad kandidaterna söker efter hos en arbetsgivare. Arbetstagarnas önskemål är helt enkelt något som arbetsgivare behöver ta hänsyn till och anpassa sig efter för att säkerställa att de fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare. Särskilt viktigt är detta inom IT-branschen där konkurrensen om IT-specialisterna redan är riktigt tuff. Att då kunna erbjuda kandidaterna vad de söker ökar chanserna till att ni kan locka till er den kompetens som behövs.

För att kunna attrahera både de bästa juniora och seniora medarbetarna handlar det alltså till stor del om att erbjuda ett bra ledarskap, tydliga utvecklingsmöjligheter samt en arbetsmiljö med balans och frihet som gör att medarbetarna får ihop livet. Att erbjuda en stressfri arbetsmiljö och en bra work-life balance kan vara en riktig utmaning när vardagen kommer emellan. Stora projekt innebär ofta höga krav och digitalisering ställer stora krav på organisationers IT-avdelningar. Att ha rätt IT-kompetens kan vara direkt avgörande för ett företags framtida utveckling. Som ledare kan du komma att behöva hantera stressade medarbetare – och i värsta fall oväntade förändringar som sjukskrivningar. Vi ger dig verktygen för att hantera stressen.

Oavsett förändring – ansvaret ligger hos dig!

Någon har blivit sjukskriven, en annan tar tjänstledigt och en omorganisation är på gång – vilket leder till att verksamhetens behov förändras under en övergångsperiod. Förändring är oundvikligt och något man bör ta i beaktande vid planeringen för året både vad gäller budget, riskanalys, kompetensförsörjning och kandidatunderlag. Ändå kommer de här utmaningarna ofta som en överraskning utan beredskap för att täcka upp för personen som kommer att vara borta.

Är man ansvarig för en IT-avdelning är pressen på att hitta en lösning stor, och ofta ska det gå snabbt då dessa saker sällan kan vänta. Det i kombination med att IT-kompetens ofta är tidskrävande att hitta, skapar inte bara stress för chefen, utan kan ha konsekvenser på hela IT-avdelningen och organisationen – så som att:

  • IT-projekt pausas och ni kommer inte framåt i den takten ni hade önskat
  • Kravställningarna mot leverantörerna blir bristfälliga. Kravfångsten från verksamheten detsamma vilket leder till missnöjda medarbetare som inte känner sig prioriterade.
  • Fel beslut kan tas om ersättaren saknar kompetens eller helhetsförståelse för processerna som personen de ersätter hade ansvaret för.
  • Den som är borta, sjukskriven eller tjänstledig kontaktas kontinuerligt och får ingen ro. Work-Life balance helt ur balans då man kanske som mest behöver få koppla bort.
  • För stor press läggs på medarbetarna som är kvar. De har antagligen fullt upp med befintliga arbetsuppgifter och nya sådana ökar på stressen vilket inte är hållbart i längden. Dessutom kan fördelningen bli orättvis och kvarvarande kollegorna bli missnöjda.

För att skapa en hållbar arbetsplats krävs det att stressnivåerna hålls på en realistisk nivå och att man är väl förberedd för förändringar.

Tips för attvara redo för förändringar:

  • Se till att kontinuerligt överföra kompetenser mellan individer i organisationen så att t.ex. IT-projekt inte blir beroende av endast en person, en person som kanske är borta om ett halvår.
  • Ha beredskap för rekrytering eller konsultanskaffning – arbeta proaktivt med att nätverka med relevanta personer på marknaden som kan fylla upp de mest kritiska rollerna då behov uppkommer.
  • Ha koll på vilka partners ni kan använda er av ifall behov uppkommer och ni själva inte har tiden eller kompetensen för att hitta rätt person för rollen.
  • Agera direkt ni fått information om att någon kommer vara borta. Är det en väldigt specifik kompetens ni är ute efter kan det dröja innan ni får rätt person på plats. Ultimat är om den nya personen kan gå parallellt med den som kommer lämna arbetsplatsen.

Genom att ha koll på och arbeta efter dessa tips kan ni skapa en beredskap som gör att förändringar inte behöver få så stora konsekvenser. Förändringar kommer att ske, förr eller senare, så att ha strategier för hur de bör hanteras är A och O för att behålla utvecklingstakten och medarbetarnas välmående.